רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

שושנה בן יוסף

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

338467

יצחק נבון למדעים ואמנויות, יקנעם עילית

שם מנהל/ת ביה"ס:

שושנה בן יוסף

סמל מוסד:

338467

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שחינוך אישי בדרך של למידה שיתופית פעילה תוך התנסות באתגרים ובמצבי אי וודאות , יפתחו לומד אוטונומי המיטיב עם עצמו עם החברה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך אישי – למידה במאה ה-21 הנה ביטוי מעשי להתבוננות באדם כשלם, להעצמת הפרט ולהכלה חברתית ותרבותית

2

למידה שיתופית אקטיבית למידה שיתופית המאפשרת ללומד לבטא את עצמו בקבוצה, תוך התנסות פעילה במצבי חיים אמיתיים, וחוויות ממשיות בסביבה טבעית ובמצבים מאתגרים

3

חינוך ליזמות ויצירתיות במרחב משותף – • אנו מאמינים שעידוד יזמות, כושר המצאה ויצירה במרחבים מאתגרים משותפים, יאפשרו ללומד להתמודד עם אי וודאות ואתגרי המחר.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח ההון האנושי מותאם לתפיסה הפדגוגיה האתגרית: פיתוח מורה כמנטור , העצמתו והכשרתו כמורה היודע להתנהל במצבי אי וודאות
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח והטמעת מחוון המקנה מתודת עבודה במטרה ליצור שפה אחידה . מעגל למידה במחוון מזמן את השלבים הבאים: התחברות אישית ונרטיבית, חשיבה יצירתית \המצאתית \יזמית, סוגיה מאתגרת, למידה שיתופית במרחב מאתגר, הקשריות, הערכה וסכום בתהליך רפלקטיבי
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה באמצעות מודל 40/40/20 – פיתוח ייחודי של קורסי בחירה מותאמים למיומנויות המאה- 21 תוך התנסות באתגרי המחר,סוגיות עתיד ומקצועות המחר : שפות ותרבויות , סוגיות אקולוגות ,מינדפולנס, גיאורפיה עירונית ועוד
4

מהלך רשות

למידה באמצעות מודל 40/40/20 – פיתוח ייחודי של קורסי בחירה מותאמים למיומנויות המאה- 21 תוך התנסות באתגרי המחר,סוגיות עתיד ומקצועות המחר : שפות ותרבויות , סוגיות אקולוגות ,מינדפולנס, גיאורפיה עירונית ועוד
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח יוזמות לימודיות, חברתיות וקהילתיות ברמת תלמיד הנהגה צעירה, יוזמות של מורים והורים