רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

ליאת אפלבוים

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

540500

יצחק נבון – עירוני ה', מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

ליאת אפלבוים

סמל מוסד:

540500

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שלמידה פעילה מובילה לסקרנות ולהנעה פנימית, מתרחשת בכל זמן ובכל מקום ועפ"י תפיסה זאת אנו מובילים את תלמידינו להיות לומדים עצמאיים, בעלי חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית, תוך חקר עצמי המוביל להצבת יעדים אישיים ושאיפה להצליח, להגשים ולהצטיין.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ערכים לפני הכל


2

למידת חקר והערכה מעצבת

3

בית ספר קהילתי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

כל הסמינרים וכל הפעילויות הערכיות בביה"ס מובילים את התלמידים לפעילות אקטיבית, להטמעת ערכים ולחוויית מסוגלות (לדוגמה: למידת חקר במסגרת "מדעים" תוך מפגש עם אנשים בעלי מוגבלויות ויזימת מענים)

2

מהלך רשותי ארגוני

שילוב דיסציפלינות, למידה בין תחומית והתאמת מדדי הערכה לחוזקות התלמיד.ה (בשילוב סביבות למידה להעצמה ולאיתגור)

3

מהלך רשותי קהילתי

מענה דיפרנציאלי לצורך ולסקרנות האישית של כל תלמיד.ה (תוך הקנייה וטיפוח כלים ללומד עצמאי, מענים לכיתות חנ"מ ושח"ר, הצעת מגוון מגמות, מסלולי התפתות בשילוב אקדמיה/אונ' פתוחה, ועוד)

4

מהלך רשות

בי"ס קהילתי; הנהגת הורים שותפה לפעילויות בית ספריות וביחד אנו מעשירים את התלמידים ("בוקר קהילתי", "טעימות למידה", "זיכרון בסלון", "המסע לפולין", "חגיגה ישראלית", "ה' פארק" ועוד)


5

מהלך רשותי נוסף

צוות חינוכי מתפתח ומפתח על הזמן