רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רבקה ריקי נגרי

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

144675

עירוני ב' ע"ש יצחק רבין, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רבקה ריקי נגרי

סמל מוסד:

144675

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קהילת עירוני ב' ע"ש רבין, מאמינה כי יש לטפח את התלמיד כבוגר אוהב ומכבד אדם, בוגר ערכי ומוסרי, בן תרבות, מעורב, יוזם ומגלה אחריות למעשיו ולחברה, בעל זיקה וקשר למולדתו ולמורשת היהודית, דעתן, מאותגר אינטלקטואלית ומגיע למיצוי היכולות האישיות שלו. בית הספר מעודד את התלמיד לאחריות ומעורבות אישית וקהילתית ולפיתוח יכולת מנהיגות ותחושת מחוייבות ללכידות חברתית שותפות ומעורבות אזרחית במדינת ישראל. הערכים המובילים: תחושת מסוגלות, כבוד האדם ודרך ארץ , אחריות, מנהיגות, מצוינות, נתינה ומעורבות חברתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פדגוגיה מקרבת ומאפשרת


2

צוות מפתח ומתפתח

3

שיח ושפה מקרבת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מרחבי למידה חדשניים לפדגוגיה מקרבת, היוצרת קשר אישי, מעצימה, מפתחת את תחום הדעת, מייצרת למידה רלוונטית וחוויתית ומפתחת בתלמיד סקרנות, פעלתנות ומוטיבציה ללמידה: בכיתות, באולפן ירוק, במרחב לחדשנות פדגוגית, במרחב לחדשנות טכנולוגית, בחדר הרעיונות הגדולים, בחדר ימ"ם–יזמות משנה מציאות. "פנים אל מול פנים/ואל פנים"- ציר מארגן לפדגוגיה המקרבת.

2

מהלך רשותי ארגוני

שיח ושפה מקרבת: מעגלי שיח, רפלקציה אישית, העצמה קבוצתית, תלמידים מלמדים תלמידים. כנס משפחות שנתי לקהילת ביה"ס לקראת שבועות. הנהגת התלמידים בוחרת עמותה לשיתוף פעולה שנתי, חושפת אותה לכיתות להיכרות והבנת הפעילות. שיתוף פעולה בין הורים, תלמידים והצוות החינוכי מוביל ליריד הפעלות ומכירות חגיגי וקסום שהכנסותיו מוקדשות לעמותה.
3

מהלך רשותי קהילתי

מענים ייחודיים: כיתה מקדמת לצד מענה דיפרנציאלי בכיתות הרגילות. קורסי בחירה סימסטריאליים מגוונים לתלמידים במערכת. כיתות עמ"ט-מסלול מצוינות, עתודה מדעית טכנולוגית להובלת שינוי חברתי. כיתות ספורט-למוטיבציה לימודית גבוהה, כישורים ספורטיביים והובלה. חיזוק הקשר בין ערכים ספורטיביים למצויינות אישית, תעודת מדריך חדר כושר מקצועית. משתתפים בענפי הספורט השונים ברמה העירונית והארצית.
4

מהלך רשות

פיתוח לומד פעלן (עצמאי ויוזם)- בניית קורס א-סינכרוני לפיתוח חשיבה יצירתית. במהלך הקורס התלמידים מפתחים מיומנויות שונות בתחומי החשיבה היצירתית ומיישמים אותן במסגרת יוזמות ובמסגרת אחד ממקצועות הלימוד.

5

מהלך רשותי נוסף

עידוד יזמות בבית הספר- פיתוח קבוצת ימ"מ- יזמות משנה מציאות.
נבחרות רובטיקה- ביה"ס פועל לקידום מנהיגות טכנולוגית בקרב התלמידים בכלל והתלמידות בפרט. בביה"ס שתי נבחרות רובוטיקה הפועלות גם למען הקהילה, וזכו בפרסים ברמה הארצית וברמה הבינלאומית ! בחטיבת ביניים נבחרת ה- FLL ובחטיבה העליונה נבחרת ה -FRC .