רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב נורובטי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414235

יצחק שדה, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב נורובטי

סמל מוסד:

414235

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך יצחק שדה מקדם למידה פעילה התנסותית, יצרנית, יצירתית וגמישה במרחב ובזמן, בשילוב מיומנויות וכלים טכנולוגיים, תוך הדגשת הערכים המובילים. בחירה,שיתופיות, מעורבות חברתית והערכה מקדמת למידה
בית חינוך יצחק שדה מאמינים כי תהליכי הערכה מתמשכים, מסייעים להתפתחות האישית והארגונית, ללמידה ולשיפור מתמיד באורחות החיים של הלומדים ומלמדים בבית החינוך.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה מבוססת התנסות, באמצעות חקר ופרויקטים ארוכי טווח.

2

שיתופיות – עיקרון המוביל את תהליכי הוראה למידה והערכה בבית הספר


3

הערכה מקדמת למידה כבסיסלהתפתחות ושיפור מתמיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידת חקר מבוססת עיקרון בחירה, תהליך חקר בהתאמה לשכבות הגיל, המלווה בתוצר סופי יצרני ויצירתי פעמיים בשנה בכל שכבת גיל


2

מהלך רשותי ארגוני

העברת שאלוני שביעות רצון בתחומים מגוונים פעמיים בשנה כחלק מתהליכים לשיפור מתמיד

3

מהלך רשותי קהילתי

למידת עמיתים- מורים מלמדים מורים . מקיימים שיח פדגוגי וצפייה בשיעורים. תלמידים מלמדים תלמידים – חונכות פדגוגית

4

מהלך רשות

בניית מרחבי למידה פעילה ויצרנית לשכבות א – ב, ג – ד, ה – ו

5

מהלך רשותי נוסף

הפעלת למידה היברידית בכל זמן ומרחב מקרוב ומרחוק