רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

יעקב גיטלמן

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

384370

ישיבת בנים תיכונית, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

יעקב גיטלמן

סמל מוסד:

384370

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הישיבה רואה את מרכזיות התנ"כ בחיי בית הספר כחינוך לדרך חיים המחברת לעם, לארץ ולדרך חיים הבונה את האדם כתמים, ישר וירא אלוהים, הישיבה עומלת על שמירה של הרלבנטיות של התנ"כ לחיים של נערים היום בדור של המאה ה-21
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיזוק הרלבנטיות של התנ"כ בשיתוף תלמידים ומחנכים

2

חיבור התנ"כ לפדגוגיה בדרך של למידת חקר

3

לימוד כל התורה במהלך שש שנות ההתחנכות בית הספר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תיקוף התנ"כ בייחודיות של בית הספר בתהליך רחב הכולל את ההנהלה ואת מורי בית הספר
2

מהלך רשותי ארגוני

ביצוע סדנה של מורים הורים ותלמידים לפיתוח יוזמות תנכיות בבית הספר
3

מהלך רשותי קהילתי

קידום יוזמות חברתיות ופדגוגיות בשיתוף מורים ותלמידים
4

מהלך רשות

בניית תשתית ארגונית לביסוס תהליכים באמצעות ישיבות ניהול וישיבות מחנכים ומערכת שיעורים
5

מהלך רשותי נוסף

בנייה של מנהיגות תלמידים להובלת יוזמות בבית הספר