רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רמה עובדיה מושקוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

214395

כלנית – יסודי, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

רמה עובדיה מושקוביץ

סמל מוסד:

214395

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפיסה הארגונית בכלנית נותנת מקום לתחומי עניין מגוונים ויחודיים של התלמידים והצוות. פועלים להעצמת החוזקות האישיות של כל תלמיד, ונותנים במה לכל ילד ומורה. מתמקדים בחיזוק החוסן, הגמישות והלמידה, ומתן כלים בעולם משתנה ודינמי. מחוברות משפחתית, ואכפתית חשובה ומקבלת מקום. הצוות, התלמידים ומשפחותייהם הם לב ליבו של בית הספר ושותפים משמעותיים לעשייה.
מחנכים לאזרחות טובה ומשמעותית באמצעות התנדבות בקהילה ופתיחת בית הספר כמרכז לקהילה הסובבת אותו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הוראה דיפרנציאלית2

שיח רגשי מעצים

3

שותפות בקהילה ועם הקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מקצועי של הצוות להטמעת העקרונות והיחודיות הבית ספרית
2

מהלך רשותי ארגוני

התנסות בהוראה דיפרנציאלית
3

מהלך רשותי קהילתי

מעקב, הליכה לימודית לשיפור בהתאם
4

מהלך רשות

קביעת עקרונות בית ספריים למימוש היחודיות
5

מהלך רשותי נוסף

בניית מנגנוני עבודה מסודרים העונים על העקרונות ומשלבים צוות, תלמידים וקהילה.