ראש מנהל החינוך:

אוסנת חכמון
מנהלת ביה"ס יסודיים:
אורית לייבוביץ

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

18

מס' בתי ספר על יסודיים:

חט"ב 8 תיכונים 13

כפר סבא

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו כרשות מבקשים לקדם התחדשות חינוכית בכלל בתי הספר בעיר ולפתח תהליכי הוראה , למידה והערכה שמחזקים יכולת למידה עצמאית,רגשית חברתית של הלומד באופן איכותי ומיטבי שמותאם למציאות המשתנה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

התחדשות פדגוגית באמצעות זהות בית ספרית

2

חיזוק אמון ההורים במערכת החינוך ובתי הספר

3

עקרון 3: חיזוק מנהיגות חינוכית ומעורבות של כלל צוותי החינוך
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חיזוק המחויבות ולחיבור של צוותי חינוך לשינוי פדגוגי בין היתר באמצעות הכשרות משותפות לכלל צוותי החינוך בעיר בנושאים המקדמים התחדשות פדגוגית, צוותי עבודה בית ספריים הלומדים ומקדמים עשייה בתחומים שונים בהם פיתוח סביבה למידה, למידה מחוץ לכיתה, התחדשות במערכת השעות ועוד, ערב חשיפה למהלך בהשתתפות כל צוותי החינוך בעיר ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

קבוצת המנהיגות החינוכית מתבססת כרשת עמיתים המקדמת את מטרות המערכת גם במצבי משבר ואי ודאות כפי שהתרחשו בשנה האחרונה.

3

מהלך רשותי קהילתי

חיזוק אמון ההורים באמצעות העמקת שיתופי הפעולה ודיאלוג .
4

מהלך רשות

מפגשים קבועים של קהילת המנהל.ות נפגשת (אחת לשלושה שבועות) לדון במהלך , מטרותיו ודרכי פעולה ליישום ההתחדשות הפדגוגית.
5

מהלך רשותי נוסף

שיתופיות, שותפות ושקיפות עם קהילת ההורים ע"י הנגשת מידע המהווה אמצעי חשוב עבורנו לביסוס תפיסה של התחדשות פדגוגית בתוך בית הספר ויצירה של תודעה בקרב קהילת העיר לשם כך אנו עושים שימוש במגוון אמצעים בהם : הפצת מסמכים של זהות בית ספרית, סרטונים , מפגשיה הורים ושולחנות עגולים ברמת רשות.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי