ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:

לאמעי עיסא

מס' בתי ספר יסודיים:

7

מס' בתי ספר על יסודיים:

כפר קאסם

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המנהיגות החינוכית רואה בחיזוק כלל בתי הספר ערך חשוב והבטחה למתן חינוך איכותי, מיטבי ושוויוני לכל ילד בעיר. בבתי הספר בעיר יש עשייה חינוכית פדגוגית מיטיבה ומתחדשת בתהליכי הוראה, למידה והערכה לצד זאת יש מחויבות שתהליכים אלה יתרחשו בכלל בתי הספר ויקדמו את כל ילדי העיר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הסדרה של תהליכי רישום שיבוץ וקבלת החלטות


2

שוויון הזדמנויות באמצעות חיזוק כלל בתי הספר וצמצום פערים ביניהם בעשייה חינוכית

3

חיזוק המנהיגות החינוכית בעיר והעשייה חינוכית מתחדשת בבתי הספר באמצעות תפיסה חינוכית ופיתוח מקצועי .
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חיזוק בתי ספר שהדימוי שלהם שלילי באמצעות השקעת משאבים לתוכניות ייחודיות , סביבות למידה וחיזוק הדימוי החיובי שלהם בקרב קהילת הורי בית הספר
2

מהלך רשותי ארגוני

ביסוס תפקיד מחלקת החינוך בתהליכי הרישום וקבלת החלטות על השיבוץ תוך שמירה על איזון בין רצון הפרט ושמירה על בתי ספר שהדימוי שלהם בקרב ההורים חלש. לצד ההשקעה של הרשות נעשו מאמצים של הנגשת מידע להורים על תהליכים פדגוגיים וחינוכיים בבתי הספר.

3

מהלך רשותי קהילתי

מנהל מחלקת החינוך דיאלוג מתמשך עם הורים שמבקשים לצאת מבתי הספר שיש לשמור עליהם ומעודד את הדיאלוג בין ההורים ובין מנהלת בית הספר
4

מהלך רשות

במסגרת המעבדה לאוטונומיה ופיסגה טייבה פועלים בעיר לפיתוח מקצועי מיטבי של צוותי חינוך .
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי