רשות:
מחוז:

תל אביב

רשות:
שם המנהל/ת:

רוית סירי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

510347

כצנלסון, גבעתיים

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוית סירי

סמל מוסד:

510347

מחוז:

תל אביב

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"בית ספר ייחודי בלימודי שפות ותרבויות המקדם מגוון רחב של תכניות ייחודיות בהוראת שפות ותרבויות ובפיתוח מיומנויות של רטוריקה ודיפלומטיה.
הלמידה בכצנלסון נשענת על מציאת פתרונות יצירתיים לאתגרים מקומיים וגלובליים באמצעות למידת חקר שיתופית. הלמידה משלבת טכנולוגיה. בית ספר כצנלסון שואף לעצב בוגרים בעלי ידע עולם רחב והבנת מגמות ותהליכים חברתיים ותרבותיים אזוריים ובינלאומיים המעורבים חברתית."
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

כל בני האדם שווים

2

תקשורת בין אישית

3

רב תרבותיות ופלורליזם
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

טיפוח כישורי רטוריקה וודיפלומטיה
2

מהלך רשותי ארגוני

תוכנית לימודים המתמקדת בידע עולם, שפות ותרבויות
3

מהלך רשותי קהילתי

למידת חקר שיתופית ככלי פדגוגי מרכזי
4

מהלך רשות

התמקדות בערכי סבלנות וסובלנות
5

מהלך רשותי נוסף

טיפוח כישורי משא ומתן מגיל צעיר כמיומנויות