רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

נורית וולף

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

211490

כצנלסון, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

נורית וולף

סמל מוסד:

211490

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"להתבונן ולרקום, לחלום ולהמריא" – איך להיות מקסימום עצמי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בית הספר משמש קן מטפח, מכיל ואוהב בדרך ערכית, המשלבת התפתחות רגשית ופועלת לפיתוח כישורי לומד.

2

ייחודיות ביה"ס מושתתת על תפיסה הומניסטית-פנומנולוגית כמנוף להתפתחות וללמידה.

3

חינוך מתחיל במודעות לצרכים, לכוחות ולמשאבים כבסיס ליצירת זהות אישית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקניית מיומנויות וכישורים שיאפשרו לתלמידים נגישות לכל תחום דעת בו יבחרו, בהווה, במציאות המשתנה ובעתיד.
מהלך 2:
• תהליכי ההוראה מבוססים על התנסות וחוויה, תנועה במרחב, שאילת שאלות ובירור מתמיד. אלה הופכים את ההוראה לרלוונטית, משמעותית ובעלת ערך לתלמיד.
מהלך 3:
• הסביבה הירוקה, מרחבי המשחק והמגרשים מספקים לתלמידים מרחב למידה חוצה כיתות ומקצועות.
מהלך 4:
• המסגרות המאורגנות והברורות, השגרות הקבועות והתהליכים המובנים מעניקים חוויית בטחון, חדשנות, פריצת גבולות ויצירתיות.
מהלך
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליכי ההוראה מבוססים על התנסות וחוויה, תנועה במרחב, שאילת שאלות ובירור מתמיד. אלה הופכים את ההוראה לרלוונטית, משמעותית ובעלת ערך לתלמיד.
3

מהלך רשותי קהילתי

הסביבה הירוקה, מרחבי המשחק והמגרשים מספקים לתלמידים מרחב למידה חוצה כיתות ומקצועות.

4

מהלך רשות

שגרות הקבועות והתהליכים המובנים מעניקים חוויית בטחון, חדשנות
5

מהלך רשותי נוסף

מסגרות מאורגון וברורות שפורצות גבולות ויצירתיות.