ראש מנהל החינוך:

אודי איזק

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

8

מס' בתי ספר על יסודיים:

3

כרמיאל

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קידום שוויון הזדמנויות, מערכת חינוך איכותית ומכילה הפורצת את גבולות העיר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ניהול שייח משתף, כנה והגון

2

ניהול משאבים שוויוני ומעצים

3

חיבור הפדגוגיה הבית ספרית לנרטיב הקהילתי הכרמיאלי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח זהות ייחודית בבתי הספר בהלימה לתהליך פדגוגי רשותי
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליך גיבוש, ניסוח ויישום קוד אתי חינוכי עירוני, כתשתית לחזון עירוני חינוכי בהמשך
3

מהלך רשותי קהילתי

מערכת חינוך הנטועה בקהילה בעיר גלילית
4

מהלך רשות

התאמת המרחבים הפיזיים לזהויות בית ספריות
5

מהלך רשותי נוסף

תהליך מיתוג למיקוד ניסוח זהות בית ספרית ייחודית

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי