רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אילן פרסטר

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

244368

כרמים – אורט, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילן פרסטר

סמל מוסד:

244368

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי, פיתוח לומד בעל חוסן מנטלי וזהות אישית במציאות חיים משתנה, ובמרחב למידה המעודד שיתופיות, יחזקו את תחושת השייכות, וכך יניעו את הפרט ליזמות ומעורבות חברתית בקהילה ובחברה . בי"ס למנהיגות שיתופית מעודד הדדיות בין המשתתפים . ביה"ס מזמן מרחב דיאלוגי רגשי, לימודי וחברתי בארגון ובקבוצת לומדים (מנהל, מורה, עובד, הורה, תלמיד ). המרחב הלימודי מאפשר הזדמנות ללומד ,ליצור, ליזום, להמציא, לשנות יחדיו, כאשר כל שותף מזהה את חלקו ומרגיש משמעותי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

זהות אישית וחסון מנטלי – אנו מאמינים שגילוי הרצון הפנימי וחוזקותיו של פרט מחד, ומאידך חיזוקה של זהותו, המושתת על חופש ובחירה אישית, יפתחו לומד: יצירתי, יזם, חקרן וביקורתי שיודע לנווט בבטחה במציאות חיים משתנה

2

שיתופיות -אנו מאמינים שרמת שיתופיות גבוהה בקבוצת לומדים , תלויה ביכולת שלנו להעצים כל פרט , לתת מרחב לכל משתתף ולהביא את חוזקותיו לתהליך המשותף

3

קהילה יוזמת – אנו מאמינים שטיפוח וחינוך ליצירתיות וליזמות אישית, חברתית וטכנולוגית , יפתחו אדם פרואקטיבי שייך ומעורב בקהילה ובחברה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תלב"ס ייחודי המתקיים במתודלגיה של " מנהיגות שיתופית" .המרחב הלימודי מזמן בחירה במקצועות גוף נפש ע"פ חוזקתו ובחירתו של הלומד למשל: רובטיקה , צילום , ריקוד, שירה, ספורט , מחול, אמנות עיצוב וכד' כמו כן, המרחב השיתופי מאפשר בחירת קורסים בתוך מקצוע :פותחו קורסים ייחודים בשלושה מקצועות המזמנים חשיבה
מוטת עתיד מכוונת למיומנויות המחר.
2

מהלך רשותי ארגוני

מחוון כשפה אחידה למורים לפיתוח תוכניות לימוד ויחידות הוראה וכלי להערכה ולמידת עמיתים. 3 שלבים: שלב1-כניסה לתהליך הוראה למידה מתוך התחברות אישית לזהות הלומד, חיזוק חוסנו המנטלי, בשלב2-חשיבה יצירתית והמצאתית.שלב3-למידה אנליטית. מכאן קבוצות שיתופיות להתנסות במגוון מודלים חקרניים בהתאם לתחום הדעת. סיום בחשיבה ביקורתית, גיבוש יוזמה, יצירת הקשרים והפצה.
3

מהלך רשותי קהילתי

קהילה יוזמת הלכה למעשה נתינה ויוזמה חברתית להלן מספר דוגמאות מתוך 42 תהליכים:
טמרה חיים משותפים
אורטוב: פרי גנך –הנצחת חילי צה"ל
ניצולי שואה
מרכז סייבר
קשר רב-דורי
ליגה לידידות בכדורסל רב תרבותי
הזנק
4

מהלך רשות

קמפוס משותף: מודל הפעלה של בי"ס אורט כרמים ובי"ס לחינוך מיוחד לתלמידים עם אוטיזם.
הפעלת בתי הספר מתוך שותפות הרואה בכל המרחבים בשני ביה"ס אפשרויות ללמידה ולהתפתחות לכלל התלמידים. תפיסה זו נשענת על שני עקרונות מרכזיים בחברה הישראלית ובהגות היהודית: פיתוח העצמי באמצעות בחירה והתנסות ומתן הזדמנות שיוויונית.
5

מהלך רשותי נוסף

שלושה אשכולות למידה בגישה לידע רב-בין תחומית: אשכול טכנולוגי, אשכול מדעים רב, ואשכול הומני. שיתופי פעולה בביה"ס בין תלמידים, מורים וקהילה. הלמידה שיתופית בשילוב חשיבה יזמית ויצירתית. פיתוח כישורי לומד בעל מכוונות עצמית המסוגל להבנות ידע, חוקר תופעות, מפתח המצאות, דיון ביקורתי והתמודדות עם בעיות. בסביבות למידה בעולם משתנה.