רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רוזי ברקוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

361493

כרמים, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוזי ברקוביץ

סמל מוסד:

361493

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ראיית הילד.ה כאדם שלם, המסוגל ללמוד להתקדם ולהגיע להצלחה בתחומים מגוונים. ביה"ס יוצר מרחבי צמיחה ייחודיים המאפשרים למידה שיתופית וחווייתית תוך חתירה למצוינות מתמדת.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בחירה – למידה התנסותית וחווייתית

2

פרסונאליות : העצמה אישית , הוראה מותאמת , אכפתיות ויצירת קשר אישי


3

שיתופיות: יצירת חיבורים ושותפויות : יצירת שייכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח סביבות למידה ותכנית לימודים ייחודית " המסע שלי" כמרחבים ללמידה התנסותית וחווייתית.

2

מהלך רשותי ארגוני

תכנון מערכת שעות המשלבת בחירה על פי עניין בחלק מיום הלימודים.
3

מהלך רשותי קהילתי

ניהול מסד נתונים מבוקר לצורך דיוק במענה מותאם ומקיף לכל ילד.

4

מהלך רשות

העצמת צוות ההוראה כפרטים וכקהילה לומדת ומתחדשת .


5

מהלך רשותי נוסף

בניית מודלים לשיתופיות עם הקהילה להטמעת הייחודיות