רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

מירי לוי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

616359

כרמים, קרית גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירי לוי

סמל מוסד:

616359

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"כרמים" הוא בית חינוך לתלמידים אשר מוצאים בו קן להתפתחות רגשית, לימודית וחברתית.
אצלנו מטפחים מגיל צעיר מנהיגות עצמית וחברתית, מצוינות אישית ותחושת מסוגלות להתמודד עם אתגרי הווה והעתיד.
בית חינוך "כרמים" מזמן לתלמידים דיאלוג המושתת על אמון וכבוד הדדי, בחירה והעצמה, למידה מתוך סקרנות ולמידה התנסותית-חווייתית. כל אלה באקלים המקדם שייכות ומוגנות.
הצוות החינוכי משלב וותק וניסיון עם גישות ושיטות עדכניות.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יחס אישי לכל תלמיד/ה כתנאי להצלחה בתחום הרגשי, הלימודי והחברתי

2

מצוינות מורים ומצוינות לומדים

3

חדשנות פדגוגית להשבחת תהליכי הוראה למידה תוך טיפוח לומד עצמאי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דיאלוג משולש – תלמידים, הורים ומורים – המושתת על אמון וכבוד הדדי
2

מהלך רשותי ארגוני

הגדרת יעדים אישיים לניהוג עצמי
3

מהלך רשותי קהילתי

בחירה והעצמה
4

מהלך רשות

שיתופי פעולה עם תכניות חיצוניות, הקהילה והרשות ל מימוש ההבטחה החינוכית
5

מהלך רשותי נוסף

שיתופיות ועבודת צוות מורים, תלמידים והורים