רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב גורן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482067

לאה גולדברג, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב גורן

סמל מוסד:

482067

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס רואה בכל אדם ישות שלמה וייחודית בעלת חוזקות, מרחבי צמיחה ותחומי עניין.
לפי כך, אנו מאמינים שחינוך אישי במרחב שיתופי המאפשר בחירה, יפתח לומד בעל אחריות אישית וחברתית במציאות משתנה. התהליך החינוכי בביה"ס מסייע במציאת חזקותיו של הלומד, טיפוחן והבאתן לידי ביטוי במרחב הלימודי המשותף מתוך בחירה וענין. אנו מאמינים שניתן להביא את הלומד להצלחה מיטבית ולהעצים את תחושת הערך העצמי שלו. אנו מאמינים כי כל אדם יכול להצליח , וכל אדם שואף למיצוי הפוטנציאל הטמון בו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיח חוזקות – למידה בסביבה המזמנת מתן ביטוי לחוזקותיו וכישורים של התלמיד

2

בחירה – פיתוח לומד בעל מכוונות עצמית ללמידה תוך עידוד בחירה וגמישות מחשבתית

3

שיתופיות – מרחב לימודי המזמן אינטראקציות חברתיות ומאפשר לקבוצת לומדים: לחקור, ליצור ליזום ולהמציא. התלמיד בקבוצה מבטא את ייחודיו
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה מכוונת חוזקות: בבית ספרנו שעורי בחירה מובנים במערכת רב גילאית, למידה פרסונלית,למידת עמיתים, תהליכי חונכות, תהליכי חקר על פי ענין אישי, תוכנית סדנאית "מצמיחים" פעילויות רגשית חווייתיות ליצירת אקלים מיטבי בכיתה
2

מהלך רשותי ארגוני

מגוון דרכים ללמידה שיתופית : חקר פתרון בעיות, חקר ניסוי, חקר קבלת החלטות, חקר נרטיבי, חקר וגילוי, חקר המצאתי/יזמי, יצירה משותפת , עמלנות, מלאכה, סריגה, כתיבה יוצרת , דרמה , תיאטרון.

3

מהלך רשותי קהילתי

מרחב גמיש : בבית הספר אין צלצולים ויש מערכת שעות גמישה , כמו גם פתיחת יום חווייתית וייחודית במסגרת "בוקר גמיש"
4

מהלך רשות

מפגשי העצמה: הממד הרגשי בא לביטוי בתוכניות לחיזוק התנהגויות חיוביות של תלמידים ומגוון טיפולים רגשיים שמחזקים את ביטחונם העצמי של התלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

חינוך ליצירתיות : סביבות למידה חדשניות המאפשרות למידה חוויתית כגון: פיתוח חשיבה המצאתית ויזמית, "מאסטר שף", מוזיקה, מחול וחדרי קסם ללמידה חווייתית