מבחן עם אינטרנט פתוח

משתתפי המסלול הם מורים ממגוון תחומי דעת המעוניינים להשתתף בתהליך למידה, פיתוח ויישום של ידע ופרקטיקות הל"ה באמצעות אינטרנט פתוח. המסלול יכלול: פיתוח עקרונות ההוראה מותאמים, בניית מאגר מבחנים לדוגמא לפי תחומי דעת, התנסות בכתיבת מחוון לבדיקה, השתתפות בקהילת עמיתים לומדת, שותפות בפירסומים. המסלול יספק ערך של התאמת הל"ה לעולם החדש. על פי ממצאי מחקר החלוץ בתשפ"א נמצא ששיטה זו יש בה פוטנציאל לצמצום פערים, יצירת רלוונטיות ופעלנות בלמידה.
תאריך הגשה:
21.10.21

אודות

המסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח מזמן התנסות בבנייה של מתודות הל"ה קוהרנטיות המבוססות על חקרנות רשת, תוך מתן דגש ליצירת שאלות המותאמות למבחנים עם אינטרנט פתוח.

מסלול

ההשתתפות במסלול היא השתתפות מעצבת: כל בית ספר יזמין מורים ומורות להצטרף ליישום למידה ופיתוח של התחום, כולל:

●     השתתפות במפגשי התנעה ולמידה אשר יעסקו בהתנעה והדרכה בנושא ממצאי המחקר וכלי לאפיון שאלות

●     הגשת שאלון מבחן אינטרנט פתוח עם שתי שאלות

●     הערכת השאלונים שנכתבים על ידי כל בתי הספר השותפים במסלול (כ-10 בתי"ס), באמצעות משוב עמיתים המתייחס לנקודות שימור ושיפור

●     סייע במתן משוב למדריך למבחנים עם אינטרנט פתוח אשר ייכתב על ידי צוות אגף מו"פ

דרישות

  • עדיפות תינתן לעשרה בתי ספר שהשתתפו בניסוי מבחנים עם אינטרנט פתוח בשנה"ל תשפ"א.
  • בתי ספר על-יסודיים שלא השתתפו בניסוי תשפ"א, יוכלו להגיש בקשה להצטרפות על בסיס עמידה בדרישות המסלול שלעיל וכן עמידה בתנאים הבאים:
    • השתתפות בראיון קבלה – מנהל.ת בית הספר
    • הקמת צוות בית ספרי ייעודי לנושא, או הגדרת המורות.ים שישתתפו במסלול
    • הצטרפות לרשת מחוללי החדשנות: קישור להגשת הצטרפות לרשת המחוללים
    • מילוי כרטיס ביקור בית ספרי