ראש מנהל החינוך:

נזאר סרחאן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

7

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

מגאר

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מערכת חינוך איכותית, רב תרבותית,ערכית, נותנת מענה לשונות ומטפחת בוגר יצירתי וחברה הוגנת, חדשנית ויוזמת
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיזוק תחושת השייכות של הקהילה לכפר – על כל מגוון העדות שבה.

2

שיפור האקלים החינוכי לצד חיזוק האימון של ההורים במערכת

3

הטמעת פדגוגיה של מצוינות במערכת לצד התאמה אישית לכל תלמיד בכל התחומים מגן ועד יב
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שדרוג סביבות למידה פיזיות ופיתוח מרחבי למידה ובהתאם, פיתוח והכשרה לסגלי ההוראה
2

מהלך רשותי ארגוני

פתיחת אזורי הרישום בחטיבות הביניים,ופיתוח זהות בית ספרית כמענה לעזיבת תלמידים את מערכת החינוך היישובית במעבר לחטיבה
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת שותפות חינוכית עם ההורים
4

מהלך רשות

יצירת אמנה יישובית
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת אמנה יישובית והסדרת נוהל הרישום ביישוב ובניית מערך רישום שקוף וסדור

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי