ראש מנהל החינוך:

בתיה שוכן-אורבוך

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

28

מס' בתי ספר על יסודיים:

13

מודיעין – מכבים – רעות

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הקהילה במודיעין-מכבים-רעות, תעמיד במרכזה מערכת מאפשרת לכל, באמצעות דיאלוג ואחריות משותפת. הבוגר הרצוי יהיה איש אשכולות, שיממש חלומות, אחראי, ישר ושייך. המנהיגים החינוכיים, יהיו אמני ההנעה ללמידה ועשייה ערכית, יהודית, ציונית, ישראלית וחברתית, שהן עוגן לחיים משמעותיים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

רצף חינוכי כאורח חיים.

2

מענה מותאם לכל תלמיד.

3

חדשנות ורלוונטיות פדגוגית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מהלך רשותי לשינוי תפיסת תפקיד המורה- מול המציאות המשתנה, נדרש גם המורה לבחון את תפיסת התפקיד המסורתית ולהתאימה לצרכים המשתנים של התלמידים ומערכת החינוך.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מנגנונים וסדירויות רשותיים לפיתוח והובלה של רכיבי התוכנית:ביניהם בניית מודל בחירה רשותי, המאפשר לכל תלמיד.ה לבחור את המענה החינוכי הנכון לו, יחד עם שמירה על רצף פדגוגי וחברתי.
3

מהלך רשותי קהילתי

קהילת "תשפיאו"- יצירת קהילת שותפות בחינוך של רשות -צוותי חינוך-הנהגות הורים, להנעת תהליכי עבודה משותפים לקידום מערכת החינוך בעיר ושיתוף בידע ורעיונות.
4

מהלך רשות

פיתוח מקצועי רשותי של מנהלים וצוותים חינוכיים- כחלק מהרצון לקדם פדגוגיה רשותית רלוונטית, המאמצת תפיסות חדשניות, נדרש פיתוח שפה משותפת של מנהלים וצוותי החינוך בעיר, יחד עם חשיפה והיכרות של כלים ותפיסות פדגוגיות חדשות.
5

מהלך רשותי נוסף

בניית תוכניות פיתוח של מומחי תוכן- בהם הועמדו לרשות כלל בתי הספר יועצים ומשאבים, העונים על צרכים משותפים, בציר הפיתוח של הזהות הבית ספרית. כגון: מיתוג, הנגשת מידע לקהילה, פיתוח מרחבי וסביבות למידה, בניית מערכת שעות פורצת זמן, מקום ונושאים.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי