רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

ליאור שלמה צדוק

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

213108

מוריה – ממ"ד , כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

ליאור שלמה צדוק

סמל מוסד:

213108

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
במוריה הלמידה כוללת לימודי חול ולימודי קודש באופן מותאם וייעודי לקבוצות הבנים ולקבוצות הבנות.
שיתופיות היא עקרון למידה ועבודה מוביל בביה"ס מוריה ובאה לידי ביטוי בלמידה ובפעילויות החברתיות והקהילתיות. השיעורים נלמדים בקבוצות (חברותא/שלשות). צוות בית הספר עובד יחד בתכנון ובביצוע ההוראה.
הקהילה היא חלק מבית הספר וכולנו נפגשים בחגיגה קהילתית הנקראת "עונג שבת"ללימוד פרשת שבוע עם רב בית הספר. פעולות חסד של תרומה והתנדבות כלפי הקהילה מתקיימות לאורך כל השנה

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך ללימוד תורה כדרך חיים המשפיעה על ישותו של הבוגר בדרך להשתלבות והובלה בעם ישראל.

2

שיתופיות כעקרון למידה מוביל .

3

הקהילה היא חלק מחגיגת הלמידה ופעולות החסד.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת קהילה לומדת תורנית בית ספרית המונה 12 אנשי צוות שעובדים בשיתוף ובשותפות
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה שיתופית בכלל תוכני הלמידה בכיתות תוך שיתוף התלמידים בלמידה חוויתית מקדמת. יחד עם ביה"ס יסודי אמי"ת, אנו פותחים שערינו לתלמידי כלל ישראל שרואים עצמם חלק מקהילת בי"ס דתי שמבוסס על יסודות תורת חיים, שרואה באמונה ובמסורת ישראל נדבך מהותי בחינוך.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתוף הקהילה – עלון בית ספרי אחת לשבועיים ,פגישה "עונג שבת " עם שותפים בקהילה תלמידים והורים ,הובלת פרויקטיים משמעותיים עם הקהילה
4

מהלך רשות

מפגשים קבועים של הקהילה הלומדת עם רב בית הספר לקידום למידה שיתופית בין מורה מורה ,מורה תלמיד תלמיד תלמיד .
5

מהלך רשותי נוסף

תמיכה ופיתוח ב"חלום " של כל איש צוות ותלמיד בביה"ס.