רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רוית ורון

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

144329

מו״ר – תיכון מכבים רעות, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוית ורון

סמל מוסד:

144329

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אמונה ב טיפוח בוגר עצמאי, יצירתי ובעל חוסן אישי ואכפתיות חברתית.
ביסוס שפה משותפת המקדמת באמצעות דרכים יצירתיות ומגוונות ל: חיזוק החוסן אצל התלמידים במטרה לקדם מנהיגים החותרים למצוינות , לומדים עצמאיים המעורבים חברתית.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יצירתיות יזמית


2

העצמה וביטוי עצמי

3

בחירה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דיאלוג חינוכי המזמן שיח משמעותית המבוסס על הקשבה ואמפתיה לביטוי עצמי והעצמה חברתית

2

מהלך רשותי ארגוני

יזמות- עידוד יוזמות של הצוות והתלמידים להעצמת המעורבות החינוכית וליצירת פדגוגיה רלוונטית ופעילה.
3

מהלך רשותי קהילתי

לומד עצמאי -ביסוס פדגוגיה המקדמת למידה מתוך סקרנות ורלוונטיות. עידוד למידת תכנים מתוך עניין אישי להעצמת ביטוי עצמי בצורה ברורה, מקורית וחדשנית.

4

מהלך רשות

תהליכי רפלקציה-חיזוק והשניה של מיומנויות רפלקסיביות ברמות האישיות הבין אישיות, והאקדמיות. להעצמת המנהיגות האישית, ניהול הלמידה ומפתח יכולת למישוב ולמידה תהליכית.
5

מהלך רשותי נוסף

חוסן – חיזוק תחושת המסוגלות והביטוי האישי באמצעות מיומנויות וכישורים המקדמים התמודדות עם אתגרים – קבלת החלטות ואחריות, הצבת גבולות. כל זאת מתוך גישה המזמנת פתיחות וסבלנות לדעות ורעיונות מגוונים ומעודדת מעורבות חברתית.