מיטיבי לכת בתחום ה SEL

הזמנה לצוותי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, אשר מעוניינים להוות חלק מקהילת בתי ספר המתנסה ביישום מודלים של SEL-תפיסת למידה רגשית חברתית, בהתנהלות הבית ספרית על כל היבטיה.
תאריך הגשה:
30.10.21

אודות

תפיסת ה SEL רואה את האדם כשלם בעל גוף, נפש, מחשבה, רגש וחיים חברתיים. רואה את המערכת הבית ספרית כסביבה מגדלת ומעצימה. תפיסת ה SEL  רואה את צוותי החינוך במקום מרכזי בתהליך ומדגישה את הצורך והחשיבות בתמיכה, בחיזוק החוסן ובחיזוק תחושת המסוגלות של צוותי החינוך. תרבות ארגונית מבוססת SEL  כוללת יצירת סדירות קבועה בחדר המורים בה יתקיים תהליך זה.

בנוסף תרבות ארגונית מבוססת SEL  רואה את חשיבות חיזוק השותפות עם ההורים כחלק מתהליך כולל של למידה רגשית חברתית.

SEL היא צו השעה במציאות משתנה ובמיוחד בעת הנוכחית הן עבור צוותי החינוך, והן עבור התלמידים

מסלול

בקהילת מטיבי לכת של אגף מו"פ ניסויים ויזמות, חוברים צוותי מו"פ ממספר מוסדות חינוך, יחד עם מומחים בתחום. במסגרת תהליך מונחה, חוקרים חברי הקבוצה ידע קיים, מגבשים תפיסה משותפת ומתנסים בפיתוח ויישום כלים המביאים לידי ביטוי את התפיסה בהתנהלות הבית ספרית.

תכלול הידע והתובנות מההתנסות מוערך ומגובש לכדי מודל שמבטיח מענה אפקטיבי ובר-תוקף, מבוסס ומונגש באופן ברור וישים למערכת החינוך בכללותה.

מפגשי הקהילה יתקיימו אחת לחודש וישולבו עם מערך הדרכה פרטני במוסדות החינוך.

פרטים מדויקים ימסרו למשתתפים

דרישות

הצטרפות לקהילה כרוכה במחויבות ניכרת מצד בתי הספר, אשר חשוב להכיר ולהבין את היבטיה השונים. על מוסד החינוך המבקש להצטרף לקהילת מיטיבי הלכת, לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

  1. עניין ורצון לקדם תפיסה ופרקטיקות של למידה חברתית רגשית בחיי ביה"ס והצגת דוגמאות להתנסות ביישומה.
  2. מינוי צוות מו"פ בית ספרי, הכולל את מנהל/ת ביה"ס, יועצת ביה"ס, פסיכולוגית ביה"ס, רכז חינוך חברתי ורכזת פדגוגית.
  3. התחייבות כל חברי צוות מו"פ בית ספרי, להשתתף בכל מפגשי הקהילה.
  4. התחייבות לקיים מפגשים פנימיים של הצוות המוביל את הפיתוח בבית הספר ולעמוד במשימות שיקבעו לתכנון ותיעוד ההתנסות לצורך השגת מטרות הקהילה.
  5. יצירת סדירות קבועה בחדר המורים לקידום החוסן ותחושת המסוגלות של הצוות החינוכי
  6. אישור ועדת קבלה.
  7. המלצת מפקחת ביה"ס והמפקחת על הייעוץ

מידע נוסף