רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב פז-מידן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410456

ממלכתי א', הוד השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב פז-מידן

סמל מוסד:

410456

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?

"האקדמיה הצעירה" מיישמת את עקרונות ייחודיות בית הספר בהקשרים הבאים:
חיבורים: מפגש בין תלמידים השותפים לצוותי מחקר; מפגש בין צוותי המחקר למורות המלוות; חיבור בין תחומי דעת ומיומנויות: תוכן המחקר, מיומנויות שפה, מיומנויות חקר, מיומנויות לומד עצמאי.
בחירה: לתלמידים: בחירה בצוות עבודה משותף, בחירה במורה מלווה, בחירה בנושא למחקר. למורות: בחירה בנושא גג לכלל מחקרי התלמידים, בחירה בשלבי הליווי והחניכה של הצוותים.
קשיבות: מפגש בין אישי בין תלמידים ומול המורות במהלך ליווי העבודה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ייחודיות בית הספר מקבלת ביטוי בארגון הלימודים ובמערכת השעות

2

למורות מרחב התנסות פתוח לבחירתן, מבחינת תכנון רצף ההוראה, הגדרת הנושא הנלמד והמיומנויות המטופלות, ופיתוח כלי ההערכה.

3

לתלמידים מרחב התנסות פתוח לבחירתם, מבחינת מועד ומשך הלמידה, סביבת הלימוד, הרכב הקבוצה הלומדת והגדרת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הטמעת האקדמיה הצעירה במערכת השעות, לרבות האילוצים שהוא יוצר: קובית זמן אחת לכל הכיתות והמורות המשתתפות. במסגרת שיעור כפול בשבוע בו צוותי מחקר של תלמידים חוקרים בליווי מורה, בחירת התלמידים בהתאם לבחירת המורות-נושא גג/מקרים פרטיים. 3 קבוצות מיומנויות- שפה, טקסט מידעי, טקסט עמדה.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח רצף ההוראה הרצוי בצוות המורות, לרבות בחירת המיומנויות המטופלות, תוך השארת מרחב בחירה אישי לכל מורה. מיומנויות מחקר, כגון שאלה פורייה, הגדרת משתנים או הצגת קשר בין משתנים.

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מחוון הערכה לתלמידים, משותף לכל המורות. הערכה נעשתה על פי מחוון שהמורות פיתחו, שקבע ניקוד לכל שלב בעבודה.

4

מהלך רשות

ליווי ותמיכה במורות בשלבים בהן הן ליווי את התלמידים, לפי צורכיה של כל מורה במעבר מהוראה פרונטלית להוראה מלווה. מיומנויות לומד עצמאי, כגון ניהול זמן, אחריותיות, התמודדות עם קושי, עבודת צוות או רפלקציה.

5

מהלך רשותי נוסף

תערוכה ופרזנטציות במועד משותף של תוצרי התלמידים. בכתב, בכרזה או מצגת, ובדיבור מול קהל.