רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

חגית בן גוזי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213926

מנחם בגין, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

חגית בן גוזי

סמל מוסד:

213926

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך "מנחם בגין" מתאים עצמו למגמות עתיד, יפתח בתלמידיו מיומנויות וכלים לחיים, ברלוונטיות לעולם המשתנה. התלמידים ילמדו במרחבי למידה חדשניים, ינהיגו את למידתם ועשייתם החברתית.


כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


הטבעת חותם2

מנהיגות מתוך כוחות

3


מעורבות חברתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


יומן מנהיגות אישי
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה רב תחומית סביב יסודות מארגנים מקדמי מנהיגות
3

מהלך רשותי קהילתי


תפיסת הערכה ייחודית מקדמת מנהיגות
4

מהלך רשות

מחוון להערכה סביב מיומנויות מרכזיות (הטבעת חותם, עמידה מול קהל, קשרים והקשרים, מנהיגות, פתיחת דלתות)
5

מהלך רשותי נוסף


תכנית מעורבות חברתית- מנהיגים חברתיים