מעבדת טכנולוגיה וצימצום פערים בגיל הרך

החינוך בשנים הראשונות לחיים הוא שלב משמעותי ביותר בחינוכם הכולל של ילדים, והוא משפיע במידה רבה על מסלול חייהם; שימוש נבון באינטרנט ובאמצעים טכנולוגים נילווים כחלק מהסביבה החברתית־תרבותית בגן הילדים, עשוי לתרום לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות ולקידומם של ילדים בתחום הקוגניטיבי, השפתי, הרגשי והחברתי. מתוך הבנה זו משרד החינוך מעוניין לסייע בהנגשת סביבות דיגיטליות ברשויות בלמ"ס 1-6. משרד החינוך מזמין רשויות אלה לקחת חלק במעבדה: שימוש בטכנולוגיה למטרת צמצום פערים בגיל הרך.
תאריך הגשה:
9.12.21

אודות

מהי מעבדה?

במסגרת מסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים ממוסדות החינוך לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת התהליך מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה ואף מתנסים בהפעלתם. (לקריאה נוספת על מסלול המעבדות – כאן). מעבדה זו היא פרי שיתוף פעולה בין אגף חינוך קדם יסודי, החטיבה לחדשנות טכנולוגית, חטיבת תקשוב וטכנולוגיות ואגף מו"פ במשרד החינוך.

מסלול

יצירת מודלים משותפים באמצעותם הרשות המקומית והפיקוח בגני הילדים יובילו מהלך של צמצום פערים בגיל הרך באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית. כל רשות שתיבחר תוכל לסמן אתגר בתחום צמצום הפערים בגיל הרך ולעסוק בו במסגרת המעבדה. לאורך המעבדה נבחן כיצד ניתן לתת מענה לאתגר באמצעות סביבות וכלים דיגיטליים. לאחר מכן ייבנה מנגנון משותף לרשות ולפיקוח, באמצעותו יוכלו ליצור מעטפת תומכת עבור הגננות לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית. המהלך יכלול רכיבים של שילוב אמצעי קצה (לפטופים/טאבלטים/מקרנים), הכשרה טכנו-פדגוגית, הטמעה, ליווי והערכה.

דרישות

הצטרפות למעבדה כרוכה במחויבות ניכרת מצד נציג/ת הרשות והגננות המשתתפות. מחויבות זו כוללת:

א. נכונות לקחת חלק בתהליך העבודה והפיתוח במעבדה לאורך השנה.

ב. השתתפות קבועה במפגשים קבוצתיים לכלל המשתתפים במעבדה: במשך השנה יתקיימו כ-4 מפגשי מליאה של הגננות המשתתפות במעבדה. משך כל מפגש – עד 3 שעות (פיזי ומקוון).

ג. פגישות עבודה ברשות עם הגננות לחשיבה על האתגר ולפיתוח תפיסת הפתרון.

ד. התנסות בגן בפלטפורמה הדיגיטלית שתיבחר (בקבוצת ילדים קטנה או בכול הגן, על פי בחירת הגננת ובאישור אנשי המעבדה).

ה. נכונות לשיתוף פעולה עם תהליך הערכה באמצעות מענה על שאלונים ושימוש בכלי התצפית הדיגיטלי (העוגן).

מידע נוסף

מעבדת טכנולוגיה וצימצום פערים בגיל הרך