מעבדת רשויות לגמישות תקציבית
ומסלולי צמיחה (גפ״ן)

יוקם צוות היגוי של המטה והשטח במטרה לאפשר גמישות ניהולית כלכלי ופדגוגית במידה רבה יותר
ההרשמה נסגרה
תאריך הגשה:
21.10.21

אודות

במסגרת מסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מבתי ספר לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה ואף מתנסים בהפעלתם. (לקריאה נוספת על מסלול המעבדות – כאן). מעבדת ג.פ.ן  תעסוק בפיתוח מודלים של מסעות למידה של תלמידים בתוך המרחב המוניציפלי.

מסלול

קול קורא זה פונה לרשויות ולחטיבות ביניים הפועלות כחלק מבתי ספר שש שנתיים, ולחטיבות ביניים עצמאיות, אשר מעוניינות להתנסות בלמידה המקדמת מטרות ומאוויים של תלמידים גם מחוץ לכותלי בתי הספר, למידה בתוך המרחבים הרשותיים השונים.

הרשות תעביר את הקול הקורא לבתי הספר, המעבדה תבחר את בתי הספר בהתייעצות עם מנהלת מחלקת החינוך ועם מפקחת בית הספר.

במסלול במסגרת מסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מבתי ספר לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה ואף מתנסים בהפעלתם. (לקריאה נוספת על מסלול המעבדות – כאן).

יתקיימו מפגשים של צוות פיתוח בית ספרי מפגשי מליאה ומפגשי עבודה  אישיים .

דרישות

הצטרפות למעבדה כרוכה במחויבות ניכרת מצד בתי הספר, אשר חשוב להכיר ולהבין את היבטיה השונים:

א. נכונות לקחת חלק אינטנסיבי ומעמיק לאורך השנה.

ב. השתתפות במפגשים קבוצתיים לכלל המשתתפים במעבדה: בכל שנה יתקיימו כ-5 מפגשי מליאה של בתי הספר המשתתפים במעבדה. משך כל מפגש – עד 3 שעות.

ג. פגישות עבודה בביה"ס עם מנחי המעבדה : מספר פעמים בשנה יגיעו מנחים של אגף מו"פ מטעם המעבדה לפגישת עבודה עם הצוות המצומצם בביה"ס ועם המנהל.

מידע נוסף

מעבדת רשויות לגמישות תקציבית
ומסלולי צמיחה (גפ״ן)