רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

גלי אנגלשטיין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411546

מעבר אפק, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

גלי אנגלשטיין

סמל מוסד:

411546

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בי"ס אזורי קיבוצי. תפקידנו להבנות סביבה מאפשרת ומטפחת, מערכת שייכות ותמיכה, במטרה לקדם את הלומדים למיטבם האישי, הלימודי והחברתי. כבי"ס מוביל פדגוגיה איכותית אנו מבססים את תהליכי הלמידה-הוראה על עיקרון פדגוגי: "למידה מאתגרת המזמנת בחירה לקידום מסוגלות אישית." אחד היישומים הוא הקמפוס הקיבוצי – מערך של קורסים אקדמיים המציעים ללומד ולמלמד בחירה מתוך מגוון ואתגר ויתרמו לפיתוח בוגר בעל מסוגלות וחוסן, מעורב ותורם לקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה מאתגרת

2

בחירה ואוטונומיה

3

שייכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח קורסים מבוססי נושא שיהוו פיילוט לתכנית לימודים
2

מהלך רשותי ארגוני

מיקוד בלמידה מאתגרת – משמעויות ללומד ולמלמד
3

מהלך רשותי קהילתי

כתיבת תוכנית לימודים ברוח מודל 40-40-20
4

מהלך רשות

פיתוח קורסים אקדמיים לתשפ"ב
5

מהלך רשותי נוסף

בניית מערכת שעות מותאמת