רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רוחי דלאשה

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

420570

מערבי – חט"ב, בועיינה-נוג'ידאת

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוחי דלאשה

סמל מוסד:

420570

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חט"ב מערבי בועינה נוג'ידאת באמצעות צוות המורים ויחד עם ההורים חינוכי פועל לטיפוח אינטליגנציות, מצמיח בוגרים היכולים להתמודד עם החידושים הטכנולוגים באמצעות העצמת ייחודיות ופיתוח כישורים לימודיים להשגת מצוינות ומנהיגות אישית, מטפח תלמידים בעלי ידע ומיומנויות המתאימים למאה ה 21 ומעניק להם הזדמנויות להשתלב בחברה השתלבות מיטבית ולתרום בה.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיזוק והרחבת מעגל המנהיגות והניהול הנדרשים להובלת תהליכי שינוי בדגש על שיפור והתחדשות בכל היבטי הפדגוגיה המקדמת אינטל נציות ומיומנות המאה 21

2

שילוב פרקטיקות הוראה המשלבות תחומי גלובלי ולוקלי ( עבודה פרויקט בית ספר מוטה עתיד )מחזק את הלמידה מתוך התנסות אישית ויוצר חווית הצלחה לכל תלמיד – ע”י שימוש במגוון התנסויות לימודיות ורגשיות תמידיות.

3

חיבוריות ושיתופי פעולה חיזוק סוגי החיבורים והקישורים הנדרשים להטמעת הזהות הבית ספרית (הורים ,קהילה,אגונים שונים)
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית צוותי משימה פדגוגיים והכשרת ההון האנושי בלמידה מבוססת אינטילגנציות ,חלוקת הצוותים בהתאם לאינטליגנציות ולמרחבים , בניית מחווני ליווי והערכה בית ספריים לצוותי המשימה.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח והתאמת מרחבי למידה מקדמים מגמות העתיד ומתבססים על האינטלגנציות(מרחב אומנות, חקר , שפתי / בין אישי בקהילה / תנועתי ).

3

מהלך רשותי קהילתי

אמת מרחבי למידה מקדמים מגמות העתיד ומתבססים על האינטלגנציות(מרחב אומנות, חקר , שפתי / בין אישי בקהילה / תנועתי ).

4

מהלך רשות

התאמת מערכת השעות והסידריות הבית ספריות , ישיבות קבועות , יומיים עם מערכת בחירה לתלמידים.


5

מהלך רשותי נוסף

פעיליות קהילתיות – תלמידים מתנדבים וחוקרים המוסדות שמתנדבים בהם.