רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אלדד שלום פורת

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

770073

משותף, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

אלדד שלום פורת

סמל מוסד:

770073

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חיבור לסביבה–ניצול האזור המיוחד של בית הספר ליציאה מהכתה המיטיבה עם הנפש ונותן אנרגיה ופריחה לילדים.
אקטיביזם סביבתי: שייכות, אכפתיות ובעקבותיו אחריות, כלפי הסביבה, קשר אישי-כל אדם, ילד או מבוגר, הזוכה ליחס קרוב, רגישות, אכפתיות עידוד ותמיכה, מקבל כוחות פנימיים להתמודדות, צמיחה ועשייה. יצירת מרחב בטוח בו מותר לטעות, בו שוררת תחושת בטחון לחשיפת הקול האישי הייחודי של כל אחד.
למידה פעילה: מרחבי בחירה ואחריות מובילים ללומד פעיל ומעורב בלמידה ומאפשרים ללמידה להגיע ממקום פנימי ולהפוך למשמעותית יותר. ערכים- הטמעת ערכי הליבה: סובלנות, כבוד, אחריות ומעורבות, בכל רגע ורגע בחיים המשותפים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה פעילה- פיתוח למידת חקר בשכבות השונות

2

חממות ופקולטות- עיקרון שמלווה על ידי המועצה היוצר שיתופי פעולה ומרחבים משותפים בין המקצועות השונים

3

למידה חוץ כיתתית- חיבור לסביבה המיוחדת מחוץ בית הספר בדגש על הים, פיתוח למידה המחוברת לסביבה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח האבנים הגדולות של בית הספר בהנהלה שיתוף כלל המורים ויצירת שותפות
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח החממות בחטיבת הנעורים במהלך המחבר את המקצועות השונים

3

מהלך רשותי קהילתי

מיפוי בית הספר בהקשר למערך השש שנתיות- זיהוי היתרונות והחסרונות במבנה הנוכחי
4

מהלך רשות

בנית תמונת עתיד של בית ספר שש שנתי מתוך הנחה שתהליך הייחודיות צריך להישען על מבנה שש שנתי
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת ארבעה צוותי פיתוח שש שנתיים על ידי צוות בית הספר בתחומים הבאים: פדגוגי, חברתי ארגוני ומבני