מרכזי חדשנות בצפון

המסלול יכלול שלושה ימים מרוכזים (שניים פיזיים בשלומי ואחד מקוון) בו ירכשו המשתתפים מושגי יסוד בחדשנות, תרגול כלים, הכוונה להקמת צוות מו"פ בית סיפרי והערכות לתפעול מסלול החדשנות. בנוסף יתקיימו 5 ימי ביקורים פיזיים בכל בתי הספר אשר יכללו סיור ומפגש עם צוות המו"פ הבית סיפרי.
ההרשמה נסגרה
תאריך הגשה:
21.10.21

אודות

בהתאם להחלטת הממשלה בעניין הכרזה על אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית מיום 15.4.2018 והחלטת ממשלה מספר 3740, בדבר הפעלת תוכנית לחיזוק ופיתוח קריית שמונה, שלומי ומטולה בשנים 2022-2018, המשרד מבקש לעודד רשויות מקומיות אלה ובתוכן את כלל בתי הספר הרשמיים, להקים ולהפעיל מרכזי חדשנות ויזמות, כחלק ממהלך רחב להטמעת תרבות של חדשנות ויזמות בבתי הספר המקומיים.

מרכזי החדשנות שמוקמים הם מרכזים פיזיים, וירטואליים ומתודולוגיים מעוררי השראה, בהם מפתחים מענים לאתגרים חינוכיים המעסיקים את צוותי ההוראה. מרכזים אלו מוקמים כמרחבים בתוך בתי הספר ויהוו מאיץ ליצירת תרבות ארגונית של חדשנות.

מרכזי החדשנות מיועדים לשרת את הצוותים החינוכיים ואת קהילת בית הספר, יפעלו להרחבת מעגל המשתתפים ויכילו בתוכם מרחבים המזמנים ומאפשרים פעלנות תלמידים וצוותי הוראה, בהתאם לאופיו הייחודי של בית הספר.

מסלול

צוות מרכז החדשנות בירושלים יתמוך במהלכים ובשיתוף הידע בין בתי הספר, ויסייע בליווי ההתנסות, מתן כלים, קישוריות בין גורמים, כל זאת לטובת יצירת תרבות של חדשנות בבית הספר.

הליווי יכלול:

  • מפגש פתיחת שנה בהשתתפות מנהל בית הספר ומובילי מרכזי החדשנות המוקמים בבית הספר.
  • כחמישה מפגשי פיתוח משותפים
  • ליווי פרטני בהתאם לצורך
  • מפגש עם יועצי בתי הספר
  • מפגשי עמיתים לשיתוף בידע

דרישות

רשויות מקומיות הכלולות בהחלטת הממשלה הנזכרת לעיל: מטולה, קריית שמונה ושלומי, עבור בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים שהם רשמיים בלבד שיעמדו בתנאי הסף של מסמך הקריאה.