רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רות סירי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

160697

משואת נריה, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רות סירי

סמל מוסד:

160697

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בהעצמת הילד , מכירים בחוזקותיו ומקנים לו כלים ומיומנויות לימודיות, חברתיות ורגשיות, כל זאת במטרה להגיע להישגים ומצויינות בהלימה לרוח החינוך הממלכתי דתי. צוות ביה"ס הינו מקצועי ומצוי בתהליך למידה מתמיד ובעל יכולות הכלה והעצמה. ברוח הזמן והתקופה אנו רואים חשיבות בקידום מיומנויות הלמידה מרחוק ומקרוב באמצעים פדגוגיים מגוונים ומקוונים, בדגש על פיתוח הקשר האישי עם התלמידים ותוך שמירה על הכיתה כיחידה חברתית גם בזמן למידה מרחוק.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מתן מענה מותאם פרט למגוון הלומדים בדגש על העצמת חוזקות והובלה לקידום ההישגים

2

הבניית תוכניות פדגוגיות חוייתיות כחלק מתפיסת חשיבות הלמידה הפעילה והחדשנית

3

התמקצעות שוטפת של צוות המורים במסגרת הדרכות והשתלמויות מוסדיות בתחום הלמידה הדיפרנציאלית משמעותית וחוויתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מערך התאמות מבוסס מיפויים ותוכניות עבודה בעקבותיהם.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מערכת בית ספרית מגוונת המשלבת תחומי למידה וחקר חדשניים.

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים בהתאמה לשכבות הגיל השונות. הטמעת תוכניות למידה שכבתיות יחודיות בדגש על שילוב פדגוגיה וקידום מיומנויות לומד עצמאי במרחבים השונים.

4

מהלך רשות

מיזמים תורניים יחודיים במטרה להעצמת התלמידים ולפיתוח החוסן הדתי ציוני של בוגרי ביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף


מעגלי שיח ולמידת עמיתים בנושאים פדגוגיים וחינוכיים חשובים, הצוות החינוכי לומד ומתמקצע לאורך השנים ומשתף את העמיתים בידע המקצועי.