מעבדת מיומנויות למידה ומשחוק

עבודה בתחום המשחוק יחד עם משחקולוג ועם מטה המשרד, מוסדות חינוך ואגף אסטרטגיה
ההרשמה נסגרה
תאריך הגשה:
21.10.21

אודות

הזמנה זו קוראת לחטיבות הביניים, המבקשות להיות חלק מגוף מפתח וממליץ על מודל יישום של מיומנויות דמות הלומד, בשילוב טכנולוגיה ומשחוק. מטרת המעבדה לפתח מודלים של שימוש במיומנויות דמות הבוגר באמצעות משחוק, בשימוש טכנולוגי וגם ללא טכנולוגיה. נבקש להבין מה נדרש עבור המורים כדי שיוכלו להכשיר ולקדם את מיומנויות דמות הבוגר, ובאלו אופנים ניתן לגייס את התלמידים לבניית מטרות למידה משותפות סביב מיומנויות. במעבדה נפתח יחד פלטפורמה טכנולוגית ממושחקת שתאפשר עבודה משותפת של המורה והתלמיד סביב קביעת יעדים משותפים, עיצוב הלמידה ומעקב אחר פיתוח המיומנויות

מסלול

במסגרת מסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מבתי ספר לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגייה שבמוקד המעבדה ואף מתנסים בהפעלתם. (לקריאה נוספת על מסלול המעבדות – כאן).

במסגרת המסלול יערכו מפגשים אישיים ומפגשי מליאה, והתנסויות שונות שיבוצעו עם תלמידים.

דרישות

בניית צוות פיתוח בית ספרי, השתתפות פעילה במפגשים משותפים ופרטניים, חשיבה משותפת, שיתוף בתובנות והתנסויות במוסדות החינוך וכן ביצוע משימות פיתוח שונות שיידרשו

בכל בי"ס יוקם צוות המורכב ממנהלת ביה"ס וממספר מחנכות כיתה המחויבים ופנויים לתהליך הפיתוח הכולל שני מאמצים:

  1. הגעה למפגשים משותפים של צוותי בתיה"ס (מנהלת+2 מורות קבועות) – יתקיימו כשישה מפגשים לאורך השנה, וכן מפגשי פיתוח בית ספריים.
  2. התנסות ברכיבים שונים של הפלטפורמה על ידי כעשרה מורים (כל מורה עם מספר תלמידים) ומתן משוב למפתחים – לכל מורה תהיה התנסות אחת לחודש (לא בהכרח כולם יתנסו באותו רכיב או באותו זמן)

מידע נוסף

השתתפות במסלול דורשת מעורבות פעילה של מנהלת וצוות פיתוח מגויס לנושא.

שימו לב שעל מנת להתקבל למסלול יש למלא את השאלון המפורט בנוגע לביה"ס (שאלון וורד הכולל 11 שאלות) ולצרף אותו  לטופס ההרשמה 

מעבדת מיומנויות למידה ומשחוק