רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סיגל אגוזי איתן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384024

משעולים – בית חינוך, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

סיגל אגוזי איתן

סמל מוסד:

384024

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמנים בהתפתחות הטבעית של כל ילד:
"כך ברא אותך הטבע
עם קצת דמיון ומחשבה חופשית
אז תן לזה לגדול מהתחלה בבקשה…" א. הלוי
מאמינים שעלינו למצוא עם כל אחת ואחד את נתיבי ההתפתחות הלימודי הרגשי והחברתי, בקצב, בזמן ובמקום המתאים להם. מתוך אמונה זו אנו שואפים לטיפוח האהבה ללמידה, חדוות היצירה והיכולת להתמודד עם החיים באשר הם.
הערכים המובילים את בית החינוך: בחירה, רעות ושייכות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שלומות (( well being): מתן מקום לזמן תהייה ובהייה לצורך בריאת עולמו של הילד. תוך שאיפה להתאים ככל הניתן את קצב הלמידה של הילד לתכנית הלימודים.

2

הנגשה אנושית: שיח תקשורתי אישי ובינאישי בגובה העיניים. אימון ופיתוח היכולות להתנהל במחלוקות באמצעות דיאלוג. סביבת למידה גמישה וייחודית המתכתבת עם דרכי ההוראה.

3

חנוך לנער עיל פי דרכו
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מעבר רך מהגן אל בית החינוך, שהייה ב"כאן ובעכשיו"
2

מהלך רשותי ארגוני


אני שווה"- זיהוי פיתוח והצגה של הכוחות הטמונים בכל אחד מאיתנו (הילדים והצוות).
3

מהלך רשותי קהילתי

"בית מדרש" – מפגשי שיח קבועים בנושאים שונים להורים, צוות וילדים

4

מהלך רשות


התפתחות מקצועית – התמקצעות הצוות

5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח והעצמה של שדרת ביניים בבית הספר- רכזי שכבות/מקצועות