רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

הדר טמלמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411199

מתן, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

הדר טמלמן

סמל מוסד:

411199

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
במתן עושים מקום: מצמיחים מקום, נותנים מקום, וגם משנים מקום – כקבוצה וכאינדיבידואלים.
בית החינוך כמרחב המבקש להיות ״מקום״ ו״לעשות מקום״. חותר למסד עבור תלמידיו מרחב פדגוגי ותרבותי המבוסס על הגדרה וונית של ״קהילה״ עכשווית וגמישה (המאפשרת התפתחות אישית לצד שייכות קבוצתית). הוא שואף לייצר משאבים המזמנים נקודות מגע, ממשק, עירוב, חיבור, ניוד, פעולה, שיתופיות ופדגוגיה מבוססת-מקום. לטפח אדם ערכי, בעל הכוונה עצמית וחברתית, המאמין בעצמו, תוך יצירת הזדמנויות ללמידה שיתופית לצד מקום לשונות, לנטיות הלב, המיומנויות וצרכי כל ילד.ה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פדגוגיה של חיבורים-ריבוי קהילות, קולות, דיסציפלינות ויוזמות-כמנוע המאפשר לביה"ס להיות מרחב מחבר ליישום פרקטיקות למידה ורכישת מיומנויות: הכוונה עצמית, המצאתיות, תושיה, אוריינות חברתית ואזרחית, פעלנות וסובלנות, תוך התפתחות מתמדת.

2

למידה רב גילאית, מכוונת-פעולה ומבוססת-מקום

3

מרחבי למידה משותפים מעודדי התנסות, המצאה וחקירה – כבסיס להתפתחות אישית וקבוצתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מהלך1:
למידה מבוססת מקום-מרחבים מחברים: הקמת 5 אתרי למידה שיתופיים (המטבח, המנבטה, המשאלה, הסלון, החצר הקהילתית) המהווים מרחבים מחברים-משאבים צומחים ליישום פדגוגיית החיבורים, לפיתוח פרקטיקות למידה אלטרנטיביות מכוונות פעולה ומבוססות מקום, התנסות ב״עשיית מקום״, שיתופי פעולה דיסציפלינריים וצוותיים, הטמעת היבטים של מנטורינג ועמקת המיומנויות האישיות ותחומי העניין של כל ילד.
2

מהלך רשותי ארגוני

מודל ״תסריטי פעולה״ (תחת ״מערכי שיעור״ מסורתיים) בפיתוח צוותים שכבתיים:
תסריטי פעולה הם יחידות הוראה מקוריות הלוקחות בחשבון ״סצינות״ חדשות בתהליכי הלמידה וההתנסות שמציע כל מרחב שיתופי. התסריטים צומחים בעבודה אינטימית של צוותי פיתוח שכבתיים ומיישמים למידה אחרת של נושאי הליבה בבית הספר בתחומי השפה, החשבון, האזרחות, אנגלית, וכו׳.
3

מהלך רשותי קהילתי

יומן מנטורית ופלטפורמה פיזיטלית לזימון-חיבורים: שני כלי עבודה בי"ס שמטרתם ללוות בשלב ראשון את עבודת הצוותים במרחבים המחברים הפדגוגיים והחברתיים, ולאפשר למורות-המנטוריות לתכנן, ליישם ולתעד את פעולותיהן ולנקוט בקלות יוזמות לשיתופי פעולה דיסציפלינריים ואישיים בתוך הצוות. לשכלול פרקטיקות ההוראה במרחבים החדשים. כלים דומים מפותחים גם עבור הילדים עצמם.
4

מהלך רשות

יצירת סדירויות פיתוח: מינוי רכזת מרחבים והקמת צוותי פיתוח שכבתיים לכל מרחב
5

מהלך רשותי נוסף

הנכחת אוצר מילים חדש במרחב הפיזי ןבשפה הבית ספרית – מעיצוב המרחבים, דרך יצירת לקסיקון פעולות שאפשריות בהם ועד מיסוד תהליכי התבוננות בצוות (וגם בקרב הילדים).