ראש מנהל החינוך:

אייל ועקנין

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

9

מס' בתי ספר על יסודיים:

3

נהריה

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
העיר נהריה שמה במצפן המשילות שלה את הערכים המובילים הבאים: הוגנות, שקיפות, מנהיגות ושותפות, מתוך אמונה ותפיסה כי ערכים אלו יקדמו ויצמיחו מנהיגות חינוכית עירונית, המשפיעה לטובה על איכות מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית של העיר. ערכים אלו מקדמים מנהיגות חינוכית הלוקחת אחריות על מיצוי מלוא הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ותלמידה בנהריה, תוך גילוי אחריות אישית, מעורבות בחברה ובקהילה, ובחיבור אישי לזהות היהודית- ישראלית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בניית שותפויות לקידום וגיבוש החלטות חינוכיות אסטרטגיות, בשותפות, בדיאלוג ובשיח עם המנהיגות החינוכית העירונית, הכוללת את מנהלי ומנהלות בתי הספר, נציגי משרד החינוך והמשילות המקומית.

2

הצמחת המנהיגות החינוכית – שיתוף מנהלי ומנהלות בתי הספר בדילמות ובהחלטות, הקשבה לצרכים והתאמה לקהלי היעד השונים בעיר.

3

שקיפות – יידוע המנהיגות החינוכית, בשקיפות ובזמן אמת, באתגרים ובהזדמנויות, על מנת לקדם את רמת המחויבות לפורום המנהיגות העירוני, ובכדי לייצר לגיטימציה גבוהה להחלטות המתקבלות בו.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תמיכה מקצועית: לכל ביה"ס הוצמד יועץ מלווה, שיחד עם צוות מוביל בתוך ביה"ס, קידמו את הפדגוגיה הבית הספרית (פדגוגיה מוטת עתיד על בסיס הזהות הבית ספרית, הזהות העירונית ויעדי המחוז). תהליך זה נעשה בתמיכה מקצועית של מרכז הפסג"ה העירוני, ובתמיכה של "מרחבי חינוך"-אגף מו"פ.
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירת מנגנון קבוע ומבוסס נתונים: פורום המנהיגות החינוכי של עיר נפגש בקביעות לדיון באתגרים ובהזדמנויות. סדירות זו יצרה אקלים שיתופי ואפשרות להידברות, כחלק מהתרבות הארגונית של מנהל-החינוך. למפגשים אלה מובאים נתונים רלוונטיים הנאספים ע"י הרשות או מנהלי בתי הספר.
3

מהלך רשותי קהילתי

הנגשת מידע באופן שוויוני לכל תושבי העיר, בעזרת עמדות שירות בשפות שונות, ועידוד מדיניות ניוד בין בתי הספר עבור אוכלוסיות הזקוקות לקידום שוויון זה. בנוסף, חלוקת המשאבים בין בתי הספר נעשית בצורה הוגנת, על פי עקרון של שוויון הזדמנויות.
4

מהלך רשות

בניית תכנית עבודה אסטרטגית לקידום מערכת החינוך בנהריה.
5

מהלך רשותי נוסף

קידום אתגרים שזוהו בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו: א. הכלה והשתלבות, ב. תחושת שייכות לעיר. התהליך מלווה ע"י יועץ מטעם אגף תכנון ואסטרטגיה של משרד החינוך, ובשיתוף מלא עם פורום המנהיגות החינוכי של העיר.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי