רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

יגאל בנימין לוגשי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

214668

נועם, צפת

שם מנהל/ת ביה"ס:

יגאל בנימין לוגשי

סמל מוסד:

214668

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס נועם שם דגש מיוחד לאווירה נעימה ,רגועה ואישית המאפשרת למידה מותאמת לכל תלמיד.
בביה"ס קיימים מענים לימודיים, חברתיים ורגשיים לצרכי כל התלמידים (צוות מכוון פרט ).
צוות המורים מתקדם ,משתדרג ומתחדש בלמידה בבחינה של "הישן יתחדש והחדש יתקדש" (הרב קוק).
התלמידים והצוות נמצאים בתנועת למידה מתמדת , תוך בנייה והנחת יסודות אתנים לבניין אישיותו של התלמיד, מתוך שמחה ואהבה .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך התלמידים להיות בוגרים בעלי בסיס ערכי לימוד ותורני המעורב ומשפיע בקהילה להיות "טוב וישר" .

2

בית ספר עמל לתת לתלמידיו תחושה של מוגנות,רוגע ושלווה המאפשרים למידה סקרנית המכוונת לחוזקות ולביטוי השונות בין התלמידים בבחינה של "חנוך לנער ע"פ דרכו"

3

חינוך יסודי משמעותי זה יוביל לאהבת התורה ונעם הליכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מרחבי למידה מגוונים המזמינים למידה חוויתית, מיטבית ומוצלחת .
המרחבים נעימים ונקיים ומאפשרים "חגיגת למידה ".
2

מהלך רשותי ארגוני

התלמידים והצוות נמצאים בתנועת למידה מתמדת , תוך בנייה והנחת יסודות אתנים לבניין אישיותו של התלמיד, מתוך שמחה ואהבה .

3

מהלך רשותי קהילתי

נותנים מקום משמעותי לשנות ולהשתנות ע"מ לפתח תלמידים בעלי מסוגלות לימודית ורוחנית .


4

מהלך רשות

צוות המורים מתקדם ,משתדרג ומתחדש בלמידה בבחינה של "הישן יתחדש והחדש יתקדש" (הרב קוק).

5

מהלך רשותי נוסף

חינוך התלמידים לקבלת בסיס ערכי לימוד ותורני המעורב ומשפיע בקהילה להיות "טוב וישר"