רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:
שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

616383

נוף הרים, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:
סמל מוסד:

616383

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"מקום שליבי אוהב, שם רגלי מוליכות אותי" (בבלי, מסכת סוכה) – בית חינוך לערכים יהודים וחברתיים, תוך דאגה לאקלים מיטבי, העצמת כל תלמיד ותלמידה, למידה בהנאה ובהנעה, ובלמידה מותאמת לאתגרי הווה ועתיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

העצמה ויחס אישי (השביל שלך, הצבת יעדים הגשמת חלומות, דרכי פעולה, מסוגלות וביטחון עצמי)

2

למידה בהנאה (פדגוגיות חדשניות מעודדות יצירתיות) ובהנעה (למידה בתנועה, אורח חיים בריא)


3

טיפוח זהות אמונית, ברוח ערכי החמ"ד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תלב"ס תומכת העצמה אישית וחברתית וחווית מסוגלות, חיבור ערכי-דתי לחיי התורה והמצוות ואורח חיים בריא

2

מהלך רשותי ארגוני

סביבות למידה חדשניות, חוויתיות ומאתגרות תומכות הבטחה חינוכית: מקום לביטוי אישי, "חלון" למרחב, מדיה מתחלפת, "מרחב מייקרים" לטיפוח יצירתיות והעצמה אישית וחברתית

3

מהלך רשותי קהילתי

בי"ס כעוגן קהילתי שיתוף פעולה עם קהילת ההורים

4

מהלך רשות

צוות חינוכי לומד ומתחדש על העת בגישות ובכלים
5

מהלך רשותי נוסף

קהילות למידה תלמידים-הורים-מורים