רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

דוד דואני-קוטלר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

613406

נוף ים ב', אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

דוד דואני-קוטלר

סמל מוסד:

613406

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הצוות החינוכי בבית הספר מפתח תכניות פדגוגיות חדשניות שיכשירו את התלמידים להתמודדות מיטבית עם מגמות עתידיות.
ההבטחה שלנו: בוגר המשתלב ברמה הגבוהה ביותר בעולם התעסוקה העתידני , בעל ידע מיומנויות וכלים לפתוח אישיות עצמאית המגיעה להישגים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

סינרגיה פדגוגית – שיתופיות ושיתוף פעולה בין מורים/ תלמידים בהטמעת תהליכי החקר

2

פרסונליזציה- חקר מתוך סקרנות, יזמות אישית /קבוצתית . חיזוק חוזקות אישיות

3

אורינות דיגיטאלית – שימוש בטכנולוגיות הקיימות לחקר ולהצגת ידע חדש
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הטמעת תהליך החקר על כל שלביו בכלל הדיספלינות הנלמדות בכיתה. יצירת מאגר פעילויות ומערכי שיעור להטמעת התהליך,
2

מהלך רשותי ארגוני

תלמידים חוקרים ויוזמים- תלמידים מעלים רעיונות לפיתוח מיזמים או מוצרים שיכולים לגרום לשינוי משמעותי לאור אתגרים אותם העלו.
תלמידים יוצרים שינוי ,עבודה בקבוצות חקר:קבלת תפקיד ביצועי או ארגוני בקבוצת היזמות המתאים לחזקות התלמיד. תוצר קבוצתי הוצג בפני באי בית הספר
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מרחבים ללמידה שיתופית בתחום היזמות והסטארט אפ.
4

מהלך רשות

פיתוח פלטפורמות לשיתופי פעולה בין המחנכות בשכבות גיל שונות. תוצר כיתתי שהוצג בפני ההורים
5

מהלך רשותי נוסף

מיקוד הוראה בכיתה על ארבעת המיומנויות סטארט אפ כפי שהגדרו על ידי צוות מוביל: שיתוף פעולה, פרזנטציה ועמידה מול קהל, שימוש באמצעים טכנולוגים, איתור ושימוש מושכל בחזקות אישיות