רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורית רון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482604

נחשון, הוד השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורית רון

סמל מוסד:

482604

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי למידה בדרכים מגוונות מאפשרת לכל לומד להביא לידי ביטוי את יכולותיו וכישרונותיו.
ביה"ס שוקד על טיפוח אישיות התלמידים.ות וכישרונותיהם.ן באמצעות מפגש עם תרבות, אמנות וטכנולוגיה. מתוך התבוננות פנימית וחיצונית על העולם הסובב אותנו, אנו מפתחים תכניות הלימודים שמעניקות לכל תלמיד.ה הזדמנות להיחשף, להתנסות, לבחור ולהתפתח כאדם רחב אופקים בעולמנו. אנו מטפחים סביב בית הספר שיתופי פעולה עם הקהילה באמצעות קיום דיאלוג מתמיד בין ההורים, המורים והתלמידים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אומנויות – למידה בדרכים מגוונות מאפשרת לכל לומד להביא לידי ביטוי את יכולותיו וכישרונותיו

2

דרמה – תכניות הלימודים מעניקות לכל אחד ואחת הזדמנות להיחשף, להתנסות, לבחור ולהתפתח כאדם במרחב המזמן למידה המשלבת שימוש במשחקים

3

מוסיקה – חינוך מוסיקאלי להעמקת הביטוי העצמי וידע עולם
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

גמישות- פדגוגיה מותאמת המאפשרת מענים דיפרנציאלים ומייושמת במערכת שעות המשלבת יחידות זמן מגוונות, למידה במרחבים וטכנולוגיה
2

מהלך רשותי ארגוני

משחוק – הבנייה של תהליכי הערכה מסכמת מותאמת לכל לומד באמצעות משחק המאפשר מחד הערכה מעצבת ומאידך משקף תמונת מצב פדגוגית מונגשת.
3

מהלך רשותי קהילתי

העצמה- ביסוס סדירות ארגונית בפלטפורמה דיגיטאלית המקדמת מתן " נקודה טובה" לכל תלמיד תוך שיתוף המשפחה. במטרה להעצים את התלמידים ולחזק את ההתנהגות המוערכת
4

מהלך רשות

קהילתיות- מעגלי שיח קהילתיים המבססים דיאלוג ושפה משותפת. שפה הנשענת הל הזהות הבית ספרית ועל קוד אתי.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה רב תחומית- למידה של מקצועות סביב מכנה משותף ביחידות זמן מגוונות ובהרכבי קבוצות משתנים. החל מהרכב שכבה עד להרכבי קבוצות דינמיים וכיתות.