רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רחלי מאירי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

310177

ניל"י, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

רחלי מאירי

סמל מוסד:

310177

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ללוות כל תלמיד ותלמידה להיותם לומדים עצמאיים בעלי יכולת בחירה מוסרית ,הפועלים בשיתופיות מתוך אמות מידה ערכיות ומחוייבים לעולם טוב יותר.
מהלכי הפעולה הצריכו כתיבת עקרונות חינוכיים וחקירתם תוך התבוננות על חמשת מרכיבי השינוי הבית ספריים
——
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח מיומנות של ה'לומד העצמאי' במציאות של עולם המח"ר[מורשת,חדשנות, רעות]

2

הכרה בשונות ובמגוון הכישורים והיכולות של הלומדים והצוות החינוכי

3

חינוך לתרבות של איכפתיות ,אחריות ומחויבות לאדם ולסביבה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מקום-יצירת 'מרחבי ניל"י ללמידה'- מרחב בחירה של התלמידים מכיתות ג-ח לתיגבור, פנאי, העשרה והעמקה בתחומי דעת .פיתוח אפליקציה לבחירה של תלמידים

2

מהלך רשותי ארגוני


זמן- מערכת שעות התומכת בייחודיות בית הספר. מפגש יחד בשעה ראשונה- יחידות זמו בנות שעה וחצי וזמן רעות ארוכה להפסקה
3

מהלך רשותי קהילתי

פעילות – פיתוח מודלים להוראה דיפרנציאלית ופיתוח 'לומד עצמאי' ומענה לשונות .
4

מהלך רשות

שותפים – שיתוף הורים וחשיבה משותפת עם ועד ההורים והתלמידים במהלכי הפיתוח

5

מהלך רשותי נוסף

הערכה-פיתות תהליכי הערכה מותאמים להוראה דיפרנציאליים