רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

הדס פלדמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213413

ניצנים, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

הדס פלדמן

סמל מוסד:

213413

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שיטה חינוכית חדשנית מבוססת על דיאלוג, מפגש והתנסויות לימודיות מגוונות, במרחבי למידה שונים מחוץ לבית הספר ובתוכו, ובאופנים שונים- בטבע שבסביבה הקרובה, בשכונה, בחממה, מחשבים, למידה בקבוצות קטנות ובזוגות, פרויקטים חברתיים, חקר ויצירה. למידה מתוך רצון ועניין, למידה המחוברת לחיים.
מבנה צוות כיתה עם מספר מחנכים – המאפשר קשר ויחס אישי לכל תלמיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אי פורמליות כיסוד מארגן, שחרור המערכת על היבטיה השונים מסדרים פורמליים, הכשרת הצוות לפעולה חינוכית דינאמית

2

תכלול של זהות וייעוד אישי על ידי תהליכים חינוכיים עמוקים שמונחים בבסיס כלל תהליכי הלמידה

3

שיתופיות, הן בעבודת הצוות והן בשיטות ההוראה והלמידה- הקצאת משאבים ויצירת סדירויות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בבית הספר מלמדים ומחנכים רק בצוותים- כל איש חינוך בביהס שייך לצוות המחנך קבוצה (כתה) יחד.
2

מהלך רשותי ארגוני

סדר היום נקבע ומתנהל באופן עצמאי על ידי צוותי הקבוצות- ללא אילוצים חיצוניים כגון צלצולים. מאפשר שימוש בזמן ובמרחב בהלימה לצרכי הלומדים ולמהלכי הלמידה.
3

מהלך רשותי קהילתי

הערכה דיאלוגית- הערכות תקופתיות נעשות באופן איכותני בלבד, כתיבה מילולית אישית המשקפת ויוצרת דיאלוג בין המעריך והמוערך וכוללת הערכה עצמית. חלופה לציונים ולמדרג.
4

מהלך רשות

למידה מחוברת לחיי הלומדים- תכניות הלימודים נכתבות על ידי הצוותים באופן ספציפי לכל קבוצה, סביב הסוגיות הבוערות בחיי הלומדים ובקהילה ולאור מטרות חינוכיות קונקרטיות לקבוצה.


5

מהלך רשותי נוסף

לוח השנה ותכני הלמידה שסביבו, מבטאים יחס מכליל אל הזהויות המשפחתיות והקהילתיות של הלומדים, בית הספר משתתף באופן פעיל ויוצר בעיצוב הזהות הישראלית המשותפת בה יש מקום לכולם.