רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אסעד אבו זידאן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218479

נמר עריאדה – ממלכתי ב' , מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

אסעד אבו זידאן

סמל מוסד:

218479

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קהילת בית הספר, מאמינה בהעצמה ובפיתוח הלומדים לגיבוש מיומנויות ויכולות של הובלה, הנהגה והשפעה.
אמונה זו מבוססת על ההנחה כי לכל ילד ולכל ילדה יש כישרון המאפיין אותו וחיזוק יכולת זו תביאו אל הישגים אישיים וחברתיים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אחריות- כערך וכעקרון מוביל לפיתוח מנהיגות


2

שייכות- אמונה חזקה בגיבוש הזהות בהקשר לתרבות המקומית ובכלל

3


מצוינות- כערך וגם כעקרון בבחינת כוכב צפון
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חקר מנהיגות – פיתוח מיומנויות למידה עצמאית בדגש על נושא המנהיגות ופיתוח חקר מנהיגים

2

מהלך רשותי ארגוני

"אנחנו למען הקהילה" כל השנה – כל שכבה בוחרת משימה ארוכת טווה של הובלה והשפעה על הקהילה ועל הכפר. למשל, שכבת ב'- פיתוח המרחב החקלאי בביה"ס, שכבת ו'- אימוץ בית העלמין הישן של הכפר בשותפות הקהילה

3

מהלך רשותי קהילתי

הנואם הצעיר – פיתוח מיומנות ההבעה בע"פ בפני קהל וטיפוח יכולת השיח הדבור תוך העמקה של איכויות שיח ושפה

4

מהלך רשות

העצמת מנהיגות הביניים – התבוננות מחודשת על המבנה הארגוני של ביהס ודגש על מנהיגות הביניים של בעלי התפקידים בביהס לאוטונומיה וקבלת החלטות מושכלת


5

מהלך רשותי נוסף

עידוד יוזמות מורים – מתן הזדמנויות לפיתוח יוזמות חינוכיות בקרב הצוות ויישומן בביהס כמודלינג למנהיגות