רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מירי בן שושן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312520

נעורים , קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירי בן שושן

סמל מוסד:

312520

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי חינוך אישי והעצמה אישית וחברתית יובילו את התלמיד/ה להיות בוגר/ת בעל/ת תחושת מסוגלות גבוהה ודימוי עצמי חיובי ויסייעו לה/ו לגלות ולמנף את חוזקותיה/ו ואת יכולותיה/ו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בניית תכנית אישית לצרכים הלימודיים, החברתיים והרגשיים של כל תלמידה ותלמיד.

2

טיפוח ופיתוח חוזקות התלמידות/ים והעצמתם בעזרת מגוון תוכניות ופעילויות לימודיות וחברתיות מתן הזדמנויות לבחירה ולהתנסות

3

פיתוח צוות הלומד ומשתכלל באופן מתמיד ותוך כך יוצר שפה משותפת של טיפוח לומדות ולומדים עצמאיים, סקרנים, יצירתיים ויוזמים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שיעורי בחירה, למידה רב גילית וחניכה, המאפשרים לתלמידים/ות לגלות ולפתח יכולות וכישורים לימודיים, רגשיים וחברתיים.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח תכניות המטפחות מיומנויות אישיות וחברתיות ויכולת חשיבה יזמית יצירתית וטכנולוגית
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח שפה בית ספרית לימודית, חברתית ורגשית המשדרת העצמה, אמון וכבוד הדדי בין כל באי בית הספר
4

מהלך רשות

פיתוח מרחבי למידה חדשניים ומגוונים, חוץ ופנים כיתתיים, המותאמים למאה ה 21.

5

מהלך רשותי נוסף

בניית צוות לומד ומתקדם המעודד מעורבות ומחזק את הקשר עם הקהילה