רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

דוד אפטר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

115998

נתיב זבולון, מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

דוד אפטר

סמל מוסד:

115998

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חינוך לאורח חיים יהודי דתי, לדרך ארץ, מידות טובות ולאהבת התורה, הארץ והמדינה. חיזוק תחושת המסוגלות הרגשית והחברתית של הילדים תוך שילוב למידה משחקית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

העצמה אישית – להגיע לכל ילד ולהעצים את כשרונותיו.

2

למידה בחוויה – שילוב חוויות בתהליך הלמידה בדגש על משחק.


3

חינוך לאהבת התורה ויראת שמיים ברוח הח"מד.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

התמקצעות הצוות במהלכי משחוק הלמידה
2

מהלך רשותי ארגוני

קבוצת פיילוט בעיצוב והפקת משחק לימודי

3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת מרחבים חוץ כיתתיים המותאמים ללמידה משחקית

4

מהלך רשות

רכישה של משחקי רצפה ואביזרים למשחק עם קבוצות גדולות

5

מהלך רשותי נוסף

יצירת מאגר דיגיטלי ופיזי לכלל המשחקים בביה"ס.