רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רויטל קורן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482448

סביון, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

רויטל קורן

סמל מוסד:

482448

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תהליך חינוכי מתחיל בניסיון לראות את נקודות החוזק של כל אדם, את כישוריו ויכולותיו הבולטות. תלמידים הם שונים זה מזה, כל אחד מהם אינטליגנטי על-פי דרכו, כל אחד ראוי לחינוך המותאם לכישוריו, חוזקותיו, נטיות ליבו ואישיותו
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה – קידום למידה משמעותית המאפשרת ביטוי למגוון האינטליגנציות הקיימות בכל אחד ואחת

2

שיתופיות – באמצעות למידת עמיתים והצבת מטרות משותפות לכל כיתה כיחידה חברתית

3

עצמאות בלמידה – דרך התנסות במגוון דרכי למידה, רכישת מיומנויות וכלים ללמידה עצמאית ולהתמודדות עם אתגרים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הצוות כנבחרת – איתור החוזקות האישיות והמקצועיות בקרב צוות ההוראה. מתן אוטונומיה למורים להביא לידי ביטוי את כישוריהם ותחומי העניין שלהם בשיעורים ובפעילויות בית ספריות נוספות
2

מהלך רשותי ארגוני

מיפוי חוזקות וכישורים של התלמידים ע"י צוות ההוראה באמצעות שיח משותף עם כל תלמיד ותלמידה
3

מהלך רשותי קהילתי

הכיתה כנבחרת – עבודה לפי מודל הנבחרת – הכיתה היא נבחרת בעלת מטרה משותפת. למען השגת מטרה זו , כמו במשחק כדורגל, מקבל כל אחד תפקיד המתאים לכישוריו, מנצל את חוזקותיו, ונותן ביטוי ליצירתו
4

מהלך רשות

שיתוף הקהילה בהטמעת הזהות הבית ספרית באמצעות הרצאות וסדנאות חשיפה לעקרונות תיאוריית האינטליגנציות המרובות, תאטרון הורים פעיל, הרצאות הורה מעשיר לפי החוזקות של ההורים
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת שותפויות עם ביה"ס השכן בהטמעת תפיסת הוגנות – באמצעות תכנון חצר משותפת המתוכננת ומופעלת ע"י הילדים, בהתאמה לחוזקותיהם ולכישוריהם