רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עמנואל סברי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

412064

סיני, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

עמנואל סברי

סמל מוסד:

412064

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בחינוך השם דגש על פיתוח היכולות והכישרונות של ילדים באמצעות חיזוק האינטליגנציה הרגשית , אומנויות וטכנולוגיה מתקדמת ברוח ערכי היהדות ותורת ישראל, בדגש על יחס חם ואוהב לתלמידים .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מרחבי למידה "מדברים מהשטח" . יצירת מרחבי למידה כמענה לייחודיות .

2

עיקרון השיתופיות- צוות המורים כולו כפעיל בחידוד הזהות הבית ספרית והעמקת הייחודיות והבאתה לידי ביטוי במרחב הבית ספרי.

3

האומנות והטכנולוגיה כציר מרכזי בכל מקצועות הלימוד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית צוותי מורים על פי הייחודיות. כל צוות מעמיק ומוביל תחום בייחודיות. כל צוות בונה את מהלכי הפעולות לשנה זו ולשנה הבאה.
2

מהלך רשותי ארגוני

"הופכים את החלום למציאות" יצירת מרחבי למידה המביאים את הייחודיות לידי ביטוי. (מרחב חלומות, רצפה מדברת טכנולוגיה, מרחב מוזיקלי חדשני)

3

מהלך רשותי קהילתי

הרחבת בעלי תפקידים בבית הספר. יצירת בעלי תפקידים חדשים בהתאם לייחודיות.

4

מהלך רשות

יישום תכניות העבודה (במבנה ספירלי , שכבתי ושנתי על פי תחומי הייחודיות בתוך תהליכי ההוראה והלמידה.5

מהלך רשותי נוסף

שיח קבוע בצוות הניהול להעמקה והטמעה של הזהות הבית ספרית