רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אפרת אלון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

412031

סמילנסקי, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אפרת אלון

סמל מוסד:

412031

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
לחקור, ליזום, להשפיע!
אנו מאמינים כי יזמות הינה מרכיב חשוב ביותר בהתפתחות עולמנו, הן בקהילה, הן בחברה והן
בתעשייה. מתוך אמונה זו אנו פועלים לעידוד יזמות אישית וקבוצתית בקרב תלמידי בית החינוך.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

כל אחד יכול

2

תקשורת מקרבת

3

יזמות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח ויישום 3-4 יחידות הוראה מבוססות מיומנויות
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח ויישום קורסי בחירה בתשפ"ב
3

מהלך רשותי קהילתי

בנית מנגנון בחירה יעיל ומערך הסברה להורים ולתלמידים
4

מהלך רשות

קידום מעורבות הורים ביוזמות בית ספריות
5

מהלך רשותי נוסף

יזמות