רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מארי אגבאריה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318048

עומר בן אל חאטב , אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מארי אגבאריה

סמל מוסד:

318048

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בוגר ביה"ס יוכל להשתלב בעולם המשתנה כל הזמן , יצליח בעתיד ,כך שיוכל להפוך לסוכן שינוי בחברתו
ערכים : מחויבות , שייכות , כושר הסתגלות והתאמה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מיקוד בפיתוח מיומנויות המאה ה21

2

למידה מגוונת חדשנית ומשחקית

3

עיקרון 1:
מיקוד בפיתוח מיומנויות המאה ה21
עיקרון 2:
למידה מגוונת חדשנית ומשחקית
עיקרון 3:
בניית שותפויות פנים בית ספריות וחוץ
—–
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית שפה בית ספרית בנושא העקרונות ליישום וכיצד נעשה זאת בפרקטיקה

2

מהלך רשותי ארגוני

בניית תמונת מצב קיים היום בביה"ס דרך מיפוי והחלטה מה יש להוסיף , לוותר, להעמיק

3

מהלך רשותי קהילתי

מיפוי על פי 4 הדפוסים מעצבי מציאות משתנה בעקבות הקורונה

4

מהלך רשות

עדכון /אפיון /תכנון לתשפ"ב

5

מהלך רשותי נוסף

בניית תעודה חדשה בעקבות השינויים של שנת הקורונה