רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

דר' דביר שלומי

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

144683

עירוני א', מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

דר' דביר שלומי

סמל מוסד:

144683

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המחויבות שלנו היא להבטיח את השמי"ם וגם לקיים, שמבוססת על תפישתנו החינוכית, לאפשר לבני אדם להגיע למיטבם, ומעוגנת בארבעה ערכי ליבה המנחים את פועלנו: שותפות, מנהיגות, יוזמה, חדשנות, מצויינות (שמי"ם)
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שותפות – לכל פרט מסוגלות אישית כדי לממש את כישוריו ויכולותיו ואנו רואים אותו כשותף וכגורם משפיע ובעל כח כדי לחולל שינוי ולקדם את הטוב בסביבתו. אנו מקבלים את השונות כערך לצורך התאמת מענה פדגוגי לכל פרט.

2

מנהיגות – דרך חיזוק היצירתיות, הכישורים והמסוגלות האישית של כל פרט אנו מזמנים הגשמה עצמית, הובלה ותרומה לחברה.

3

יוזמה וחדשנות – דרך יצירת תרבות של שיתוף פעולה ותקשורת ביאישית המושתתת על אמון כמרכיב משמעותי בתחושת המוגנות והביטחון, אנו מקדמים יוזמות וחדשנות בשלל תחומים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

👍ערך מוסף עבור תלמידנו:
✔ חווית למידה המשלבת לימודי אומנות, לצד לימודי מדעים והומניסטיקה ברמה גבוהה המושתתים על חינוך ערכי – חברתי.
✔ השתלבות בוגרי מגמת מוסיקה לשנה ב' בבית הספר הגבוה למוסיקה "רימון".
✔ מיקוד באיתור ומימוש כישורים אישיים

2

מהלך רשותי ארגוני

מודל פדגוגי ייחודי בעיר:
👍התמחויות ייחודיות מ-ז' באומנויות ומדעים המאפשרים שילוב רב תחומי בחטיבה העליונה. כיתות ייחודיות עם מסלולי התמחות והעשרה לטיפוח מקורות העצמה אישית וכישורי חיים.
✔ מגמות על אזוריות למחול, מוסיקה וכדורסל בנים.
✔ מסלול מחוננים
✔ "שאר רוח"-העשרה למצטיינים בהומניסטיקה
✔ תכנית עמ"ט מז'-י"ב


3

מהלך רשותי קהילתי

מהלך 3:

👍 מסוגלות אישית לפני הכל :

מענים מגוונים לצרכים ייחודיים טיפוח תחושת המסוגלות האישית והעצמת החוזקות של התלמיד באמצעות שילוב תלמידים בכיתות עם מסלולי התמחות מגוונים הכוללים תכניות העשרה:
✔ מסגרות תמיכה לקידום תלמידים-מל"א, כיתות מב"ר, מב"ט וכן כיתות תקשורת/חינוך מיוחד ומענים ייחודיים לתלמידי שילוב בכיתות.
✔ מסלול עתודה מדעית טכנולוגית

4

מהלך רשות

👍 הובלה פדגוגית ממוקדת ערכים של שמי"ם:
✔ הובלת רוח מנהיגות מונחית ערכים הבאה לידי ביטוי בניהול ובתכנית עבודה שנתית.
✔ "בשביל הערכים" – תכנית מובנית לשילוב והטמעת ערכים בתחומי הדעת הנלמדים.
✔ הוראה רב תחומית מבוססת רעיון מרכזי (תמה) בכל שכבת גיל.
5

מהלך רשותי נוסף

👍 הובלת רוח של מנהיגות ומעורבות בקהילה
✔ תרבות ארגונית מעודדת ומעצימה יחסי גומלין והדדיות עם הקהילה המבוססת על תהליכים פדגוגיים ממוקדי תהליך ותוצאה לטובת כלל קהילת בית הספר.
✔ העצמת הצוות החינוכי ופיתוח יוזמות בשיתוף הנהגת הורים כגורם שינוי משמעותי.