רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

רינת כהן

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

עירוני ו' – מקיף, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

רינת כהן

סמל מוסד:
מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מקיף ו' יטפח תלמידים היודעים להתמודד עם חדשנות ושינויים מורכבים בעזרת כלי חשיבה מעשיים רב תחומיים. שייתנו את ביטויים בתהליכי ההערכה הבית ספריים. המורים יפתחו תפיסת ההוראה שתתפתח שימוש במיומנויות חקר ולמידה עצמית החוצות תחומי דעת. הלמידה תתקיים במרחבים משתנים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

טיפוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוהה בתחום פתרון בעיות בגישת חשיבה מחשובית

2

עדכון תפיסה ההוראה של המורה כמנחה תהליכי למידה.

3

למידה במרחבים משתנים ומגוונים מבחינה פיסית ווירטואלית

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

גיבוש תפיסת עולם פדגוגית ערכית הבאה לידי ביטוי בחזון הבית ספרי אשר ישמש כמצפן בקביעת תהליכי חדשנות ושינוי עתידיים.

2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח צוות הוראה מוביל מ-4 תחומי ליבה. לימודי מדעי המחשב כמקצוע מקדם מיומנויות בקרב כל התלמידים. התמקצעות של צוות המורים במספר כלים מצומצם בתחום החשיבה המחשובית. חיבור הכלים לתהליך הל"ה (הוראה – למידה – הערכה)

3

מהלך רשותי קהילתי

חיבור קהילת ההורים לשפה הבית ספרית העדכנית כחלק מארגז כלים לחיים
4

מהלך רשות

פיתוח צוות מנהיגות בקרב תלמידים אשר ישמש כעוזרי הוראה בתחומים הטכנולוגיים (מעורבות חברתית)
5

מהלך רשותי נוסף

בניית תוכנית הכשרה למורים חדשים הנקלטים בבית הספר על מנת להמשיך את ההטמעה של הכלים הפדגוגיים.