רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

יעקב וקנין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

214247

עלי גבעה, גליל תחתון

שם מנהל/ת ביה"ס:

יעקב וקנין

סמל מוסד:

214247

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספרנו צוות אשר עוטף את הילדים בקשר אישי ומענה לצרכים האישיים והרגשיים של הפרט. בתקשורת אישית, חמה ומקרבת. בשיתופיות במחשבה ובתכנון עם ההורים אנו מסייעים ומפתחים את הלומד- הילד להיות אדם שלם. אנו מאפשרים לילדי המחר לפתח את היכולת לחשוב, ליזום ולפעול בכוונה ובאחריות. הילדים נחשפים ומתנסים בצורות למידה חדשות ומגוונות למקצועות ומיומנויות המחר. הילדים פעילים בלמידה רלוונטית ואחרת וניתנת להם ההזדמנות לשאול, לחקור בקרב הלומדים בשיטת – C.B.L למידה מבוססת אתגרים ולפעול בסקרנות ובשיתופי פעולה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קשר אישי

2

היכולת לחשוב ,ליזום ולפעול בכוונה ובאחריות

3

שיתופי פעולה כבסיס לחיים בחברה ובקהילה מגוונת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מקום- יצירת מרחבי למידה חדשים ומגוונים ללמידה במרחבים חוץ כיתתים

2

מהלך רשותי ארגוני

שותפים -הקמת צוות התחדשות המוביל מהלכים עם צוות בית הספר . קיום ערב שולחנות עגולים עם כל קהילת ביה"ס

3

מהלך רשותי קהילתי

פעילות -השתלמות מקצועית בתחום למידה מבוססת אתגר והתנסות במודל . פיתוח מודלים נוספים ללמידת המחר
4

מהלך רשות

זמן -התאמת מערכת השעות לתפיסת הייחודיות . יצירת מפגש ' בוקר טוב עולם" כחלק ממערכת שעות חדשה הנשענת על ייחודיות בית הספר
5

מהלך רשותי נוסף

הערכה-פיתוח תהליכי הערכה ובתוכם תעודת סוף השנה והתאמה לעקרונות החינוכיים